Aktualności

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się z przedstawicielami służb mundurowych z Podkarpacia

Data publikacji 05.10.2017

Wczoraj w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych województwa podkarpackiego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem odprawy był stan realizacji "Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020". Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie przedstawił plany inwestycyjne podkarpackiej Policji na najbliższe lata. Najważniejsze z nich to budowa dwóch komend powiatowych w Lesku i Jaśle.

Tematem wczorajszego spotkania przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej z województwa podkarpackiego był "Program modernizacji służb mundurowych oraz jego wpływu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców". 

Gościem spotkania był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz szefowie służb mundurowych, w tym Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Komendanci wojewódzcy Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej zaprezentowali inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach programu modernizacji na terenie województwa podkarpackiego. Większość z zaplanowanych działań dotyczy inwestycji budowlanych oraz modernizacyjnych. 

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie omówił kilkanaście inwestycji, które zostaną sfinansowane przede wszystkim ze środków programu modernizacyjnego. Wartość tych inwestycji szacuje się na kwotę blisko 74 mln. złotych. Największe z nich to budowa nowych siedzib komend powiatowych w Lesku i Jaśle. Tam prace już ruszyły.

Oprócz tego zaplanowano budowę i modernizację komisariatów i posterunków Policji, niektóre z nich zostaną reaktywowane już w najbliższych miesiącach, m.in. w Niebylcu, Chorkówce i Polańczyku. Program modernizacji Policji, jak podkreślił komendant wojewódzki, przede wszystkim wpłynie na poprawę skuteczności i sprawności działania Policji. Polska Policja będzie nowoczesna.  

O swoich planach inwestycyjnych mówili też Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Andrzej Babiec oraz płk. SG Marek Głuszczak - zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart w swoim wystąpieniu podkreśliła, że współczesne działania państwa na rzecz bezpieczeństwa stanowią odpowiedź na oczekiwania obywateli – ważne są szybka reakcja na zgłoszenia i skuteczne działania prewencyjne. – „Dlatego służby mundurowe muszą mieć do dyspozycji nowoczesne narzędzia, które będą kompatybilne z rozwojem nowych technologii. Konieczne są tu nowatorskie rozwiązania, rzetelność w działaniu oraz wysoka jakość działań służących poprawie bezpieczeństwa”.

Minister Mariusz Błaszczak podsumowując wystąpienia szefów służb garnizonu podkarpackiego podkreślił, że " Ta infrastruktura, która powstaje w ramach Programu modernizacji, ma służyć ludziom". Ale mówił też, że "Nowa infrastruktura to nie wszystko. Ważne jest także zapewnienie funkcjonariuszom nowoczesnego sprzętu indywidualnego oraz środków transportowych, aby bezpieczniej i skuteczniej mogli realizować zadania służbowe. Program modernizacji zakłada znaczne zakupy m.in. samochodów patrolowych, pojazdów ratowniczych, wyposażenia osobistego oraz sprzętu łączności."

Szef MSWiA wspomniał również o innych inicjatywach zwiększających bezpieczeństwo m.in. "Dzielnicowy bliżej nas", Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Wszystkie te działania MSWiA mają jeden cel wspólny – zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom.

Także wczoraj, Minister wziął udział w uroczystym apelu w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Podczas uroczystości oddano do użytku nowy budynek garażowy, którego budowę sfinansowano ze środków programu modernizacyjnego. Wydarzenie było również okazją do podziękowania strażakom za ich pełną poświęcenia służbę. Zasłużeni funkcjonariusze otrzymali z rąk Ministra odznaczenia państwowe.

W trakcie uroczystości szef MSWiA wręczył również medal „Młodego Bohatera” 14-letniemu Mateuszowi z Rzeszowa, który w styczniu uratował mężczyznę, pod  którym załamał się lód na Wisłoku. W tym wzruszającym spotkaniu, bohaterowi towarzyszyli najbliżsi oraz koledzy z klasy.