Aktualności

Ocena i kwalifikacja projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej”

Data publikacji 06.02.2019

Dziś w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Tematyką posiedzenia była ocena i kwalifikacja projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu, nadesłanych z terenu woj. podkarpackiego, celem przekazania ich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie podzespołów przedmiotowego programu z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Jakub Dzik. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w spotkaniu udział wzięli: mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji, który nadzorował ocenę i kwalifikację projektów w ramach celu szczegółowego w obszarze bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa i celu szczegółowego dotyczącego przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży, nadkom. Robert Marszałek – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, który nadzorował ocenę i kwalifikację projektów w ramach celu szczegółowego w obszarze Bezpiecznych przejść dla pieszych, podinsp. Alina Pieniążek, mł. asp. Jerzy Ossoliński i sierż. szt. Karolina Dykas z Wydziału Prewencji oraz kom. Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego.

W wyniku dokonanej oceny i kwalifikacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie przekazanych 20 projektów z terenu woj. podkarpackiego, rekomendowanych do dofinansowania przewidzianych w nich działań.


Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie