Policjanci uczestniczyli w konferencji naukowej - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Policjanci uczestniczyli w konferencji naukowej

Data publikacji 12.04.2019

Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie uczestniczyli w konferencji naukowej dotyczącej problematyki działań w obszarze pomocy społecznej na rzecz dziecka i rodziny.

W dniach 10 - 11 kwietnia br. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Działania interdyscyplinarne na rzecz dziecka i rodziny w obszarze pomocy społecznej”. Konferencja została zorganizowana w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej przez Uniwersytet Rzeszowski pod honorowym patronatem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Współorganizatorem konferencji był Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie i w Dębicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W trakcie konferencji były poruszane tematy dotyczące m. in. systemu działań na rzecz dziecka i jego opiekunów z niepełnosprawnością, pracy socjalnej na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, pracy socjalnej z osobą w podeszłym wieku, systemu pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim, pracy z rodziną zastępczą, mediacji, jak również problemów i zagrożeń współczesnej rodziny w ujęciu socjologicznym.

W drugim dniu konferencji, tj. 11 kwietnia br. jedna z sesji plenarnych była poświęcona m. in. problematyce krzywdzenia dziecka w cyberprzestrzeni, małoletnim jako pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz realizacji przedsięwzięć profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w garnizonie podkarpackim. W ostatnim wystąpieniu uczestnikom konferencji, tj. pracownikom socjalnym i studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego została również przekazana informacja dotycząca ogólnopolskiej kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, wyświetlono także spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Przedmiotowe zagadnienia przedstawili funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie: podinsp. Alina Pieniążek, kom. Elżbieta Siupik i mł. asp. Jerzy Ossoliński.


Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

  • Policjantka prowadząca spotkanie z uczestnikami konferencji
  • Policjantka prowadząca spotkanie z uczestnikami konferencji
  • Policjant wydziału prewencji, prowadzący spotkanie z uczestnikami konferencji