Policjant z Rzeszowa na kursie Europolu - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Policjant z Rzeszowa na kursie Europolu

Data publikacji 04.11.2019

W październiku, w Centrum Treningowym Policji LAFP - NRW w Selm (Niemcy), odbyła się 20 edycja kursu organizowanego przez Europol, dotyczącego zwalczania seksualnego wykorzystania dzieci w sieci Internet - "20th Europol Training course on Combating Online Sexual Exploitation of Children (COSEC)". W międzynarodowym szkoleniu uczestniczyło 64 śledczych z 55 agencji i 35 krajów, w tym funkcjonariusz z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie.

W kursie udział wzięli funkcjonariusze Policji prowadzący postępowania przygotowawcze w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci oraz członkowie wymiaru sprawiedliwości i prokuratorzy zaangażowani w ściganie tego rodzaju spraw. Zróżnicowany zespół 14 trenerów z różnych krajów i organizacji, skupił się na nowych i powstających technologiach. Szkolenie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Europol, a jego gospodarzem było kolegium szkoleniowe policji LAFP w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Wśród uczestników byli przedstawiciele wszystkich państw europejskich współpracujących w ramach Europol, ale także przedstawiciele takich krajów jak Australia, Brazylia, Kolumbia, Nowa Zelandia czy Singapur.

Do udziału w dwudziestej edycji kursu "Combating Online Exploitation of Children (COSEC)" zgłoszono dwoje funkcjonariuszy: z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Po spełnieniu szeregu wymagań formalnych, te kandydatury zostały zaakceptowane przez przedstawicieli Europolu, a policjanci zaproszeni do uczestnictwa w kursie.

Szkolenie obejmowało kwestie prowadzenia postępowań w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie oraz połączenia standardów dochodzeń, wprowadzenia i rozpowszechniania najnowszych technik i metod dochodzenia oraz promowania wymiany wzajemnych doświadczeń. Uczestnicy kursu, w tym funkcjonariusze Polskiej Policji, doskonalili umiejętności rozpoznania i powiązania mechanizmów wykorzystywania dzieci, określenia różnych dostępnych kanałów współpracy i sposobów ich koordynacji. Poznawali najnowsze zmiany prawne i międzynarodowe inicjatywy w tym zakresie, a także metody i techniki dochodzenia zgodne z jurysdykcją prawną danego kraju. Poszerzali wiedzę o możliwościach wykorzystywania dostępnego oprogramowania, ale też w zakresie przygotowywania dowodów dla sądu.

Szkolenie przyniosło również realne wyniki, bowiem w ramach międzynarodowej współpracy jego uczestników, zidentyfikowano dwie ofiary seksualnego wykorzystania dzieci w sieci Internet, a pozostałe efekty pracy przekazano specjalnej grupie zadaniowej zajmującej się identyfikacją ofiar, działającej przy Europol.

 

(Wydz.dw z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie)