Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Lista rankingowa na dzień 22 lutego 2017 roku

Data publikacji 16.02.2017

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitu przyjęć do służby w Policji na terenie województwa podkarpackiego, który na dzień 22 lutego 2017 roku wynosi 31 osób.