Szkolimy się, by zapobiegać przestępstwom z nienawiści - Policja Podkarpacka

Szkolimy się, by zapobiegać przestępstwom z nienawiści

Szkolimy się, by zapobiegać przestępstwom z nienawiści

W tym roku w naszym województwie rozpoczął się cykl szkoleń dla policjantów p.n. „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw z nienawiści”. Jest to program ogólnopolski, który jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na Podkarpaciu szkolenia prowadzi Pełnomocnik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka wraz z innymi trenerami przygotowanymi przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Przestępstwa z nienawiści, inaczej: motywowane uprzedzeniami (ang. hate crimes) to czyny, gdzie motywem działania sprawcy jest niechęć w stosunku do ofiary z uwagi na jej przynależność (faktyczną bądź domniemaną) do pewnych grup. Definicja Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka wymienia następujące ich cechy: rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.

Zapobieganie tego rodzaju przestępstwom i innym zachowaniom motywowanym uprzedzeniami (incydentom, mowie nienawiści) to wyjątkowej wagi zadanie dla Policji. Nawet z pozoru błahe wydarzenie, jednak będące wynikiem nienawiści, może prowadzić do najpoważniejszych skutków. Rola Policji w ograniczaniu tego zjawiska jest wyjątkowo ważna m.in. z uwagi na kompetencje naszej formacji w budowie współdziałania lokalnego na rzecz bezpieczeństwa oraz ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, ale co nader ważne - zazwyczaj pierwszy kontakt z ofiarami przestępstw, a tym samym możliwością niesienia pomocy pokrzywdzonym.

Dla zainteresowanych tą problematyką zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Znajduje się tam opracowanie on-line, które posłużyło do opracowania programu szkolenia dla policjantów.

/Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści/, pod red. Anny Lipowskiej Teutsch i Ewy Ryłko, Kraków 2007