Czym zajmuje się psycholog w policji? - Policja Podkarpacka

Czym zajmuje się psycholog w policji?

Czym zajmuje się psycholog w policji?

Czym zajmuje się psycholog w Policji?

 

 

  • pomaga policjantom, pracownikom cywilnym policji i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów osobistych a także zawodowych.
  • prowadzi szkolenia i warsztaty psychologiczne zwiększające kompetencje osobiste i zawodowe policjantów oraz pracowników cywilnych.
  • bada predyspozycje osobowościowe i intelektualne policjantów do pracy na określonych stanowiskach, a także kandydatów do służby w Policji.
  • pomaga policjantom pionu prewencji i kryminalnego w ich czynnościach służbowych.
  • w ramach prowadzonych operacji policyjnych, świadczy pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.


Psycholog policyjny w swojej działalności kieruje się kodeksem etyczno - zawodowym psychologa:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29