Sekcja Psychologów - Policja Podkarpacka

Sekcja Psychologów

Sekcja Psychologów

Sekcja Psychologów

                             KONTAKT:
                                             

                             Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30

                             tel. (17) 858 26 60

 

                             Kierownik Sekcji:  podinsp. mgr Iwona Adamczyk

                             

                          
                             nadkom. mgr Anna Bielec
                             

                             mgr Joanna Biel - Skowron

                             mgr Barbara Lenart
                             mgr Urszula Reizer
       

                             Informacja dla kandydatów do służby w Policji:

 

                             Pracownia Badań Psychologicznych, Zaczernie 124

                            (teren Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie budynek D)

                             tel. (17) 858 26 49