Współpraca z instytucjami pozarządowymi i szkołami

Spotkanie z policjantami w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie

Data publikacji 23.04.2018

W czwartek Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie, odwiedziła młodzież z województwa podkarpackiego. Specjalnie dla nich funkcjonariusze przygotowali wiele atrakcji. Uczniowie mogli poznać pracę policjantów oraz z bliska zobaczyć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Zwiedzili policyjną strzelnicę oraz spotkali się z psem tropiącym i jego przewodnikiem.

Do Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przyjechali uczniowie z Zespołu Szkół w Tyczynie, Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu i z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Ponad 120 uczniów klas o profilu mundurowym, na placu apelowym, przywitali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie insp. Jacek Maślanka.

Funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt, który wykorzystują w codziennej służbie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne radiowozy. Uczniowie mogli też zobaczyć policyjną strzelnicę, która wzbudziła wiele emocji.

Następnym punktem programu było spotkanie z policyjnym psem tropiącym i jego przewodnikiem. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak powinni zachować się w kontakcie z psem - zwłaszcza obcym - oraz jakie techniki obronne należy zastosować w przypadku ataku groźnego psa.

Uczniowie mogli z bliska się przyjrzeć, jak wygląda praca policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Zobaczyć specjalistyczny sprzęt, używany przez policyjnych antyterrorystów. Podczas spotkania na auli uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, za pomocą której policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego przedstawili jak wykonać rysopis sprawcy przestępstwa oraz opowiadali o specyfice pracy w laboratorium. Następnie uczestnicy dowiedzieli się o zasadach naboru do policyjnej służby.

Młodzi ludzie zadowoleni i uśmiechnięci opuszczali oddział prewencji.