Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 15.10.2008

 

 

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie 

 

 

inspektor Bogusław Kania

 

I ZastępcA Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

nadkomisarz Marek Worek

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

podinspektor Wacław Sudoł 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego

telefon: /17/ 858-3305
Fax: /17/ 858-3309

 e-mail: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl


Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego

nadkomisarz Adam Szeląg
telefon:/17/858-3308
telefon komórkowy: 510-997-153

Wydział  Kryminalny

naczelnik
podinspektor Marek Cisek
sekretariat- telefon: /17/ 858-3325

Wydział  Dochodzeniowo-Śledczy

naczelnik
nadkomisarz Piotr Janiec
sekretariat - telefon: /17/ 858-3334

Wydział  Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

naczelnik
nadkomisarz Piotr Preisner
sekretariat - telefon: /17/ 858-3337

 Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

naczelnik
aspirant sztabowy Robert Duliński
sekretariat - telefon: /17/ 858-3235

Wydział  Prewencji

naczelnik
aspirant sztabowy Adam Maruszak
sekretariat - telefon: /17/ 858-3345

Wydział  Wywiadowczo-Interwencyjny

naczelnik
podinspektor Mariusz Paliński
sekretarat - telefon: /17/ 858-3420

Wydział  Ruchu Drogowego

naczelnik
aspirant sztabowy Janusz Drozd
sekretariat - telefon: /17/ 858-3355

Wydział  Kadr i Szkolenia

naczelnik
podinspektor Mariusz Zawartka
sekretariat - telefon: /17/ 858-3465

 

Referat Łączności i Informatyki

kierownik
Rafał Nowak
telefon: /17/ 858-3201

Referat d/s Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

kierownik
podkomisarz Grzegorz Dyk
telefon /17/ 858-3452

Wydział Wspomagający

naczelnik
Dorota Wolanin
telefon:/17/858-3380

Referat Techniki Kryminalistycznej

kierownik
starszy aspirant Piotr Makara
telefon:/17/ 858-3328

Wydział ds.Ochrony Informacji Niejawnych

naczelnik
podinspektor Piotr Filip
telefon:/17/ 858-3363

 


 

Komisariat Policji I w Rzeszowie

komendant
młodszy inspektor Krzysztof Łysek
sekretariat - telefon:/17/ 858-3805

Kierownik Rewiru Dzielnicowych I
aspirant sztabowy Jacek Cioch
tel: (17) 858-3860

Kierownik Rewiru Dzielnicowych II
aspirant sztabowy Grzegorz Kuś
tel. (17) 858-3850

 


 

Komisariat  Policji II w Rzeszowie

komendant
komisarz  Wojciech Dziuban
sekretariat - telefon:/17/ 858-3555


  Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant Mariusz Marcinkowski
tel: (17) 858-35-70

 


 
Komisariat  Policji Rzeszów Śródmieście


komendant
komisarz Marek Radwański
sekretariat - telefon:/17/ 858-3655


  Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Rzeszów Śródmieście
ul. Plac Dworcowy 1

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant Leszek Raczak 
tel: (17) 858-36-71

 Komisariat Policji w Sokołowie Małopolskim


komendant
podinspektor Paweł Suski
sekretariat- telefon:/17/ 858-3754, /17/ 858 3750

 

Posterunek Policji w Kamieniu
Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim
 

kierownik 
aspirant sztabowy Stanisław Czternastek
tel. /17/ 858 32 99


 

Komisariat Policji w Tyczynie


  komendant
nadkomisarz Paweł Zawiślak
telefon:/17/ 858-3379


Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
starszy aspirant Waldemar Kruczek
tel: (17) 858-3379

 Komisariat Policji w Boguchwale

komendanta
  aspirant sztabowy Grzegorz Oliwa
telefon:  17/ 858-3371


Kierownik Rewiru Dzielnicowych
aspirant sztabowy Stanisław Worosz
telefon:/17/ 858-3371

 Komisariat Policji w Dynowie


  komendant
aspirant sztabowy Mariusz Pilszak
telefon: /16/ 652-1007 lub /17/ 858 3373

Posterunek Policji w Błażowej
Komisariatu Policji w Dynowie

Kierownik Posterunku Policji w Błażowej
aspirant sztabowy Dariusz Fornal
telefon: /17/ 858-3370

   Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim


komendant
 podinspektor  Waldemar Jędrzejewski
telefon:/17/ 858-3374


kierownik rewiru dzielnicowych
starszy aspirant Sebastian Trala
tel. /17/ 858-3374

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Komisariat Policji w Trzebownisku
z siedzibą w Nowej Wsi 387


  Komendant
aspirant sztabowy Sławomir Kuźniar
telefon:  /17/ 858 3700

kierownik rewiru dzielnicowych
aspirant sztabowy Maciej Modlisz
tel. /17/ 858-3714