Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy

Data publikacji 28.07.2016

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zaktualizował wykazy instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zaktualizował wykazy instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.


Przygotowana aktualizacja obejmuje:

 

 • wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
 • wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
 • rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe; 

 

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 
Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  z terenu miasta Rzeszowa

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów, Tel. 17 / 8635389, mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
 • -Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów, Tel.17/ 8581033, 605289682, mail: nowy-horyzont@wp.pl
 • Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Fredry 4 / 58, 35-959 Rzeszów, tel. 17/8620122, 796600429, mail: porso@poczta.onet.p
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna, tel: 17/ 2413813, mail: sownowasarzyna@vp.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 B, 38-600 Lesko, tel: 13/ 4927252, 13/ 4927253, mail: sos@starostwolesko.home.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn, tel: 16/ 6718594, mail: kontakt@sow-korytniki.pl, dyrektor@sow-korytniki.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach, ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel: 15/ 8362370, 15/ 8362869, mail: sowgorzyce@onet.eu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victioria", ul. Jagiellońska 4, 35-025 Rzeszów, tel: 668987828, mail: victoria@victoria.slaskdatacenter.pl


Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  z terenu powiatu rzeszowskiego

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, 518736839, 885696640, oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl
 • Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Fredry 4 / 58, 35-959 Rzeszów, tel. 17/8620122, 796600429, mail: porso@poczta.onet.p
 • Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Filia Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”, ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, Urząd Miejski w Boguchwale,  17/ 8581033, 605289682
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Boguchwale, Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała, 17/8755298
 • Urząd Miejski w Błażowej; Psycholog, ul. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa (budynek Liceum Ogólnokształcącego, s. 16A), 606822847
 • Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.,  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp., 608323320
 • Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie , ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Małopolski, 17/8620122, 796600429, porso@poczta.onet.pl
 • Punkt Konsultacyjny, Kamień 287, 36-053 Kamień , 17/ 8556061 wew. 21
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, Krasne 121, 36-007 Krasne, 17/8555932, gopskrasne@gminakrasne.pl
 • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, 36-042 Lubenia 131, 17/ 8503914
 • Rodzinny Punkt Konsultacyjny , ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski (Urząd Gminy i Miasta), 17/ 7729019, ugim@sokolow-mlp.pl
 • Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Świlczy,  36-072 Świlcza 168, Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy, II piętro, pokój nr 24, 17/ 8670100, ug.swilcza@intertele.pl, 17/ 8670144, gops.swilcza@intertele.pl
 • Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Trzebowniskao, 36-001 Trzebownisko 946, 17/ 7722989
 • Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie, ul. Rynek 10, 36-020 Tyczyn (budynek Przychodni Rejonowej  w Tyczynie), 17/ 2219739
 • Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego filia Tyczyn, 36-020 Tyczyn, ul. Przecławczyka 15, 17/ 2219310, 2219211 wew. 61, tyczyn@tyczyn.pl
 • Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego filia Hyżne, Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, 17/ 2304560, 17/ 2295002, gmina@hyzne.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Batorego 9, 17/8594823, 519585857, pcpr@powiat.rzeszow.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna, 17/ 2413813, sownowasarzyna@vp.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 B, 38-600 Lesko, 13/ 4927252, 13/ 4927253, sos@starostwolesko.home.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn, 16/ 6718594, kontakt@sow-korytniki.pl, dyrektor@sow-korytniki.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach, ul. 11 Listopada 12,      39-432 Gorzyce,  15/ 8362370, 15/ 8362869, sowgorzyce@onet.eu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victioria", ul. Jagiellońska 4, 35-025 Rzeszów, 668987828,  victoria@victoria.slaskdatacenter.pl