Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Data publikacji 01.08.2018

Zgodnie z zadaniami zawartymi w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

Ośrodki interwencji kryzysowej:

- powiat rzeszowski:

Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, 
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
tel. 518736839, 885696640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl

Placówka całodobowa i całoroczna.

- Rzeszów miasto:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów, 
tel. 17 8635389, 
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Błażowa
Gabinet psychologiczny Faustyna- specjalista psycholog kliniczny
Pl. Ks. A. Kowala 1
36-030 Błażowa
Gabinet przy Gimnazjum Publicznym w Błażowej
tel. 606 822 847
Psychoterapia, porady psychologiczne.
Każdy czwartek od 15.00 do 18.00.

Boguchwała
Ogólnopolski System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Plac Rynek 2
36-040 Boguchwała
Siedziba Miejskiego Centrum Kultury
tel. 882 180 395
Nieodpłatna pomoc prawna w zakresie: sprawy cywilne, sprawy rodzinne oraz karne. Pomoc polega na sporządzaniu pism, informowaniu o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazywaniu sposobu rozwiązania problemu.
Poniedziałek od 14.00 do 18.00, wtorek od 10.00 do 14.10, środa od 14.00 do 18.10, czwartek od 10.00 do 14.10, piątek od 14.00 do 18.10.

Dynów
Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. 16 652 1286
mopsdynow@mopsdynow. com.pl
Indywidualne porady terapeuty dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Dwa razy w miesiącu od 7.00 do 11.00.

Głogów Małopolski
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim
ul. Fabryczna 17
36-060 Głogów Małopolski (pomieszczenie świetlicy socjoterapeutycznej)
tel. 507 755 850
e-mail: galeziarz1@wp.pl
Rodzinny Punkt Konsultacyjny świadczący pomoc w zakresie konsultacji psychologicznych, prawnych i mediatora.
Poniedziałki od 16.00 do 19.00 dyżur psychologa, wtorki od 16.00 do 19.00 dyżur prawnika, co drugi czwartek dyżur mediatora. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

Hyżne
Gminny Punkt Konsultacyjny
36-024 Hyżne 103
Urząd Gminy Hyżne
Pietro III, pok. 11
tel. 17 229 5002
Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodziny), poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
Ostatni poniedziałek każdego miesiąca od 8.30 do 11.30.

Kamień
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu
Kamień 287
36-053 Kamień
tel. 17 855 6061 w. 21
Poradnictwo prawne, poradnictwo terapeutyczne (terapeuta ds. uzależnień).
Prawnik: poniedziałek od 7.30 do 15.30, terapeuta ds. uzależnień: dwa razy w miesiącu 2 i 4 środa miesiąca.

Krasne
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
Krasne 121
36-007 Krasne
tel. 17 2300261
e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl
Konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne.
Prawnik: każdy czwartek od 16.00 do 18.00.
Psycholog: dwa razy w miesiącu w czwartki od 16.00 do 18.00.
Pedagog: każdy wtorek od 16.00 do 18.00.

Lubenia
Punkt Konsultacyjny
36-042 Lubenia 131
tel. 17 850 3914
Pomoc prawna i psychologiczna.
Dyżur prawnika: od 16.00 do 18.00 w terminach: 23.02.2018 r., 27.04.2018 r., 29.06.2018 r., 31.08.2018 r., 26.10.2018 r., 21.12.2018 r.
Dyżur psychoterapeuty i specjalisty psychoterapii uzależnień: od 16.00 do 18.00 w terminach: 26.01.2018 r., 23.03.2018 r., 25.05.2018 r., 27.07.2018 r.,

Sokołów Małopolski
Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
Urząd Gminy i Miasta pok. nr 1, 2
tel. 17 772 9019 w. 10, 12 w czasie dyżurów
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne.
I i II czwartek miesiąca od 16.15 do 18.15.

Świlcza
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Świlczy
36-072 Świlcza 168
Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy
II piętro, pokój nr 24
tel. 17 867 0100
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
tel. 17 867 0144
e-mail: gops.swilcza@intertele.pl
Prowadzenie konsultacji w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dyżur psychologa w każdą środę miesiąca od 9.00 do 12.00, dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w każdą środę miesiąca od 16.00 do 19.00.

Trzebownisko
Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
tel. 17 772 2989
Pomocy i porad udzielają: psycholog, prawnik, policjant.
Poniedziałek od 16.00 do 17.30, środa od 16.00 do 19.00.

Tyczyn
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
ul. Rynek 10, 36-020 Tyczyn
(budynek Przychodni Rejonowej w Tyczynie)
tel. 17 229 1739
Z pomocy dyżurującego psychologa skorzystać mogą osoby z problemem alkoholowym, problemem przemocy w rodzinie oraz osoby pozostające w trudnej sytuacji rodzinnej. Porady udzielane są bezpłatnie.
Czwartek od 15.00 do 19.00

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

- Miasto Rzeszów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie – Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów
tel. 17 863 5389
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

- powiat rzeszowski:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-959 Rzeszów
tel. 519585761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Rzeszów

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
ul. Jagiellońska 4, 35-025 Rzeszów
tel. 668 987 828
e-mail: victoria@victoria.slaskdatacenter.pl
Od poniedziałku do piątku, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
Stowarzyszenie obejmuje oddziaływaniami teren województwa podkarpackiego. W zależności od pozyskanych środków: pomoc w kontaktach z instytucjami samorządowymi i rządowymi, asysta sądowa (obserwacja rozpraw sądowych), pomoc w procesach sądowych, doraźna pomoc prawna, psychologiczna i interwencja kryzysowa, pomoc w zakresie żywności i odzieży w miarę pozyskanych darczyńców. Biuletyn dla ofiar przemocy http://victoria.slaskdatacenter.pl/nieprzemocy/wp-content/uploads/2016/05/Biuletyn-Batory.pdf

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”
ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
tel. 17 8581033, 605 289 682
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
Nieodpłatna pomoc adresowana do mieszkańców miasta Rzeszowa: pomoc prawna w zakresie prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, pomoc psychologiczna (terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzinna).
Poniedziałek od 15.00 do 20.00, środa od 12.00 do 13.00, czwartek od 11.00 do 15.00.

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Fredry 4/pokój 57-58 (IV pietro), 35-959 Rzeszów
tel. 17 8620122, 796600429
e-mail: porso@poczta.onet.pl
Bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc materialna.
Poniedziałek od 8.00 do 15.00, wtorek od 12.00 do 20.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00, piątek od 8.00 do 15.00, sobota od 8.00 do 12.00.

Powiat rzeszowski:

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”
ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
tel. 17 8581033, 574 190 452
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
Nieodpłatna pomoc skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin: pomoc prawna w tym mediacja, pomoc psychologiczna, grupa wsparcia, pomoc psychiatryczna, pomoc tłumacza lub tłumacza migowego, doraźna pomoc finansowa w postaci dopłat do czynszu lub utrzymania lokalu, bonów żywnościowych oraz towarowych, pokrywania kosztów transportu, finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Poniedziałek od 13.00 do 20.00, wtorek–piątek od 10.00 do 17.00, sobota od 9.00 do 13.00.

Placówki udzielające tymczasowego schronienia w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
tel. 17 852 15 71 fax (17) 852 53 43
e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl
Całodobowe schronienie, wyżywienie, odzież, pomoc lekarska, duchowa, praca opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja i integracja społeczno - zawodowa.
Tymczasowe schronienie (nocleg) w godz. 18 -8, możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju, skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, informacja o dostępnych formach pomocy.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowania dla Bezdomnych Kobiet
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
36-047  Racławówka 132
tel. 17 862 30 91
e-mail: albertynka132@wp.pl
Całodobowe schronienie, wyżywienie, odzież, pomoc lekarska, duchowa, praca opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja i integracja społeczno - zawodowa
Tymczasowe schronienie (nocleg) w godz. 18 -8, możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju, skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, informacja o dostępnych formach pomocy

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Miasto Rzeszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-207 Rzeszów
Tel. 17/ 8533927
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Powiat Rzeszowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
Tel. 519585761
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl