Służba w Policji - oczekiwania, a rzeczywistość - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Służba w Policji - oczekiwania, a rzeczywistość

Data publikacji 08.01.2019

To temat wykładu, który dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego wygłosił Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania. Wykład zorganizowali studenci z Koła Naukowego „Enigma” Wydziału Zarządzenia Politechniki Rzeszowskiej. Zapoznając ze specyfiką zawodu policjanta, komendant zachęcał młodych ludzi do wstąpienia do służby.

Dzisiaj, na zaproszenie studentów z Koła Naukowego „Enigma” Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania wygłosił wykład pt. „Służba w Policji - oczekiwania, a rzeczywistość”. Skierowany do studentów kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego wykład był poświęcony służbie w Policji, w kontekście oczekiwań potencjalnych kandydatów i późniejszej rzeczywistości służbowej. 

Insp. Bogusław Kania rozpoczął wykład od zdefiniowania podstawowych pojęć, takich jak służba, mundur, dyscyplina służbowa, czy hierarchiczność w Policji. Ich znajomość umożliwia lepsze zrozumienie różnic pomiędzy pracą w cywilu a służbą w policyjnych szeregach. Specyfika służby w Policji ścisłe związana jest ze szczególnymi wymaganiami stawianymi przed funkcjonariuszami. Wynikają one m.in. z zasady podporządkowania służbowego, hierarchiczności, konieczności przestrzegania dyscypliny służbowej. Nieodzowna w służbie jest również dyspozycyjność, poświecenie i zaangażowanie, co wprost wynika z roty ślubowania składanego przez funkcjonariuszy. W tej części wykładu komendant podkreślił, że starając się o przyjęcie do służby, kandydaci muszą zdawać sobie sprawę z tych specyficznych wymagań i powinni mieć świadomość szczególnych predyspozycji, jakich oczekuje się od kandydatów.
 
W dalszej części wykładu komendant odniósł się do motywów wstępowania do służby. Kandydaci rozważający taką drogę zawodową muszą uwzględnić w swoich kalkulacjach i zaakceptować szczególne wymagania wynikające ze służby. Pozwoli im to w pełni realizować się w tym ciekawym i atrakcyjnym zawodzie. 

Następnie słuchacze zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Policji oraz ścieżką awansu zawodowego policjantów, począwszy od kursu podstawowego, poprzez późniejsze szkolenia zawodowe na kolejnych etapach służby. Studenci dowiedzieli się również o wynagrodzeniach policjantów i uprawnieniach emerytalnych. 

Na zakończenie wykładu komendant odpowiadał na zadawane przez słuchaczy pytania.