Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 15.02.2019

W poniedziałek 18 lutego rozpocznie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym czasie specjaliści różnych dziedzin i instytucji pełnić będą dyżury w ośrodkach świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym udzielając zainteresowanym porad. Taką poradę będzie można uzyskać także w jednostkach policji na terenie powiatu rzeszowskiego.

Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym to ważne zadanie  policjantów jako tych, którzy bardzo często jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Celem prowadzonych działań jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić tej pomocy i wsparcia.

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w całym kraju, udzielać będą bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach. Informacje o podmiotach świadczących pomoc materialna i niematerialną finansowana z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej uzyskać można na stronach internetowych pod adresem http: funduszsprawiedliwości.gov.pl.  

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 18 do 24 lutego. Przez cały tydzień zainteresowani będą mogli uzyskać informacje i pomoc w jednostkach policji na terenie powiatu rzeszowskiego.

Dodatkowo w piątek, 22 lutego kiedy przypada Dzień Ofiar Przestępstw, w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie i jednostkach podległych, zostaną zorganizowane specjalne dyżury, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać bezpłatną poradę prawną.