Krajowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Komunikaty - Policja Podkarpacka

Komunikaty

Krajowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 29.07.2016

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 '' poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie (osób stosujących przemoc) na terenie powiatu tarnobrzeskiego:

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 '' poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych  realizujących zadania z zakresu  poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie (wobec osób stosujących przemoc) na terenie powiatu tarnobrzeskiego:

 

  •  Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu ul. Wiejska 17, 39- 400 Tarnobrzeg, tel. kontaktowy 15 822-19-84,
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Gorzycach – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „WOKÓŁ NAS”, ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836-28-69 wew. 110,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg tel. kontaktowy 8221340.

 

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.