Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy

Data publikacji 26.07.2016

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na ternie województwa podkarpackiego.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na ternie województwa podkarpackiego.

 

W przygotowanym informatorze znajduje się:

 

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
3. Wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
7. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

 

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 '' poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i realizujących zadania z zakresu  poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie na terenie powiatu brzozowskiego:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Brzozów, ul. 3 Maja 43
tel. 013/4342045

Punkt Interwencji Kryzysowej
Brzozów, ul. Witosa 13
tel. 013/4341433

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 16
tel. 13/4341410

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
tel. 13/4341050

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Brzozów, ul. Armii Krajowej 2
tel. 13/4341054

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Domaradz 345
tel. 13/4347041

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dydnia 224
tel. 13/4303028

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Haczów 573
tel. 13/4391002

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jasienia Rosielna 240
tel. 13/4306005

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nozdrzec 224
tel. 13/4398040

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 16
tel. 13/4309552