Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Komunikaty - Policja Podkarpacka

Komunikaty

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 12.08.2016

Rodzina jest objęta szczególną ochroną i opieką ze strony państwa. Dlatego zadaniem wszelkich instytucji i władz państwowych jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Zadania te realizowane są m.in. poprzez „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Rodzina jest objęta szczególną ochroną i opieką ze strony państwa. Dlatego zadaniem wszelkich instytucji i władz państwowych jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Zadania te realizowane są m.in. poprzez „Krajowy  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.


Wypełniając założenia powyższego programu Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu przypomina, że na terenie powiatu jarosławskiego osoby pokrzywdzone przemocą, jak również stosujące przemoc, mogą uzyskać pomoc w  Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej a także w  Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.


W Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie realizowany jest również specjalny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Programy realizowane są w grupach wolnościowych. Nabór prowadzony jest przez pracowników PCPR, przy współudziale innych instytucji.


Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w tej placówce:
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
37-500 Jarosław
ul. Jana Pawła II 17
Tel. 16/ 6246285

 

Baza adresów instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu jarosławskiego.


- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17,  37-500 Jarosław, Tel. 16 624 62 85, 16 624 62 88 e-mail: pcpr.jaroslaw@op.pl.


- Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, Tel. 16 624 62 85, 16 624 62 88 e-mail: pcpr.jaroslaw@op.pl .Udziela porad prawnych, psychologicznych, socjalnych i rodzinnych. Udziela schronienia. Praca z osobami doznającymi przemocy domowej. Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, szukającym informacji i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo prawne zapisy telefoniczne nr 16 624 63 27 czwartki od godz. 15.00 do 17.00. Poradnictwo psychologiczne: zapisy telefoniczne nr 16 624 63 27. czwartki od godz. 15.00 do 17.00. Poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Udzielanie schronienia – całorocznie. Codziennie w godzinach pracy PCPR przyjmowane są zgłoszenia o sytuacjach wymagających interwencji.


-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Słowackiego 34,  37-500 Jarosław Tel. 16 624 89 20,   e-mail mopsjw@wp.pl. Czynne od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30. udziela poradnictwa prawnego, psychologicznego , rodzinnego.
  
-Laszki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach, Laszki nr 36, 37-543 Laszki .  Tel. 16 628 50 24, email:  gops@laszki.eu. Prowadzenia przez pracowników GOPS działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie, współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się ww. problemami.
 
-„Jarosławskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Zaburzeniami Psychicznymi" ul. 3-go Maja 45/42,  37-500 Jarosław. Tel. 513 025 898 zakres udzielanej pomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (wtorek, piątek od godz. 16.00 do 18.00);
 
-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław tel. 16 621 41 78;
 
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie ul .Lwowska 20 telefon:  16 628-12-73;
 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Piekarska  5 telefon:  16 624-86-29; 16 624-86-30, 
 
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku ul. Rynek 1 tel.  16 623-61-21,
 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy nr 208 tel.  16 622-36-70;
 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach, Laszki 36 telefon:  16 628-50-24 ; 16 628- 50-46;|
 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy nr 682, 37-562 Rokietnica tel.  16  622 12 22, 622 13;
 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy, Roźwienica 1  tel.  16 622-58-23;
 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie, Pawłosiów 88 (Urząd Gminy) tel.  16 621  90 25, tel. 621 90 23;
 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach, Chłopice 149a  37-561 Chłopice tel. 16 622-24-76.

 
Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.