Struktura Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

  Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu

p. o. młodszy inspektor Mariusz RABKA


 tel.  16 624 03 01
e-mail: mariusz.rabka@rz.policja.gov.pl


W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje strony w każdy wtorek
w godz. 12.00- 16.00


Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
jaroslaw@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

  


 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Jarosławiu

  młodszy inspektor Bogdan FOLWARCZNY

 

tel.  16 624 03 02
 e-mail:  bogdan.folwarczny@rz.policja.gov.pl 


 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Jarosławiu komisarz Jan WOJTOWICZ

tel. 16 624 03 03  

 e-mail: jan.wojtowicz@rz.policja.gov.pl

 

 


 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

tel.  16 624 03 05
faks  16 624 03 09

e-mail: jaroslaw@rz.policja.gov.pl 

 


 

Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

kom. Marta Gałuszka
tel.  16 624 03 04
tel. kom. 510 997 353

faks  16 624 03 19
e-mail: marta.galuszka@rz.policja.gov.pl 

 


 

Wydział Kryminalny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 

asp.szt. Marek Zając
tel. 16 624 03 20
tel. Sekretariat  16 624 03 25
faks  16 624 03 29

e-mail:  marek.zajac@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 

 asp. szt. Dorota Kochanowicz

tel. 16 624 03 35
faks 16 624 04 49

e-mail: dorota.kochanowicz@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

kom. Janusz Szkoła
tel. 16 624 03 40
tel. Sekretariat : 16 624 04 25
faks 16 624 04 77
e-mail: janusz.szkola@rz.policja.gov.pl
 


 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu


kom. Ryszard Tyka
 tel. 16 624 04 30
tel. Sekretariat 16 624 03 41
e-mail:  ryszard.tyka@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu


st. asp. Witold Lis
tel. 16 624 03 50
tel. Sekretariat 16 624 03 54
e-mail: witold.lis@rz.policja.gov.pl 

 


 

Rewir Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

asp. szt. Stanisław Lewandowski

 tel. 16 624 03 42

e-mail: stanislaw.lewandowski@rz.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych KPP w Jarosławiu obsługuje miasto Jarosław i gminy: Jarosław, Chłopice, Pawłosiów.


 

Posterunek Policji w Wiązownicy

 

ul. Warszawska 17A

37-522 Wiązownica

  asp.szt. Dariusz Frendo


tel.  16 624 03 73

e-mail: dariusz.frendo@rz.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Wiązownicy obsługuje gminę Wiązownica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 16 624 03 10,

lub nr  997, 112.


 

Wydział  Administracyjno - Gospodarczy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

kom. Krystyna Jedynak
tel.  16 624 03 60
faks 16 624 03 68
e-mail: krystyna.jedynak@rz.policja.gov.pl
 

 


  

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

mgr Artur Ciszewski
tel. Pełnomocnik 16 624 03 63
tel. Kancelaria Tajna 16 624 03 64
e-mail:  artur.ciszewski@rz.policja.gov.pl
 
Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg i Wniosków
Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

podinsp. Magdalena Kmieciak-Pobuta
 

tel. 16 624 04 31
 
 e-mail: magdalena.kmieciak-pobuta@rz.policja.gov.pl
 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 

 Robert Sowiński

tel. 16 624 03 87
 
 e-mail:  robert.sowinski@rz.policja.gov.pl
 


 

Komisariat Policji w Pruchniku

ul. Szkolna 10

37-560 Pruchnik

 asp. szt. Wojciech Mikłasz

e-mail: wojciech.miklasz@rz.policja.gov.pl

tel. 16 624 03 72

Komisariat Policji w Pruchniku obsługuje miasto i gminę Pruchnik, gminę Rokietnica i gminę Roźwienica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 16 624 03 10,

lub nr  997, 112.

 


Komisariat Policji w Radymnie

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

 asp. szt. Wiesław Łyżeń

tel.  16 624 03 78

e-mail: wieslaw.lyzen@rz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Radymnie obsługuje miasto i gminę Radymno, gminę Laszki.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 16 624 03 10,

lub nr  997, 112.