Bezpłatne porady prawne w „Dniu Ofiar Przestępstw” - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Bezpłatne porady prawne w „Dniu Ofiar Przestępstw”

Data publikacji 15.02.2019

Jarosławscy funkcjonariusze włączają się w akcje pomocy osobom pokrzywdzonym w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który przypada w dniach 18-24 lutego 2019 r. W „Dniu Ofiar Przestępstw” ustanowionym na 22 lutego br., osoby będą mogli uzyskać bezpłatne porady prawne.

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” ofiary przestępstw, które zgłoszą się w dniach 18-24 lutego 2019 r. do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, przy ul. Poniatowskiego 50, będą mogły uzyskać poradę oraz dowiedzieć się do jakich podmiotów mogą zgłosić się o pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Informacje o pomocy dostępne są również na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości, pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

W „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” na 22 lutego br. ustanowiono „Dzień Ofiar Przestępstw”. W tym dniu, w godzinach 8 -20, ofiary przestępstw, które zgłoszą się do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, będą mogły uzyskać od dyżurujących funkcjonariuszy bezpłatną pomoc prawną w specjalnie zorganizowanym w tym celu punkcie.

Celem inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw i przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy.