Informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie - Komunikaty - Policja Podkarpacka

Komunikaty

Informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie

Data publikacji 20.07.2016

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

 
W przygotowanym informatorze znajduje się:
 
wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;
 
Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 
Na terenie powiatu jasielskiego podmiotem realizującym programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło, w pokoju 23, tel. 13 448 58 38.
                                                 
22 668 70 00 Poradnia Telefoniczna dla Ofiar Przestępstw „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 
801 12 00 02 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
116 123 (połączenie bezpłatne) Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 
116 111 (połączenie bezpłatne) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja Dzieci Niczyje