Pomoc dla pokrzywdzonych i stosujących przemoc w rodzinie - Komunikaty - Policja Podkarpacka

Komunikaty

Pomoc dla pokrzywdzonych i stosujących przemoc w rodzinie

Data publikacji 14.08.2017

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej przypomina, że na terenie powiatu kolbuszowskiego osoby pokrzywdzone przemocą, jak również stosujące przemoc, mogą uzyskać pomoc w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej jak również Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kolbuszowej.


Zapewnienie  ochrony rodzinie przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych jest priorytetowym zadaniem instytucji i władz państwowych. Zadania te realizowane są m.in. poprzez „ Krajowy  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.
 
Przypominamy, że osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie jak również sprawcy przemocy mogą uzyskać pomoc w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.
 
W Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kolbuszowej realizowany jest również specjalny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Programy realizowane są w grupach wolnościowych. Nabór prowadzony jest przez pracowników PCPR, przy współudziale innych instytucji. Ponadto w PCPR realizowane są także konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w tej placówce:
 
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
36-100 Kolbuszowa
ul.11-go Listopada 10
Tel/fax. 017 744 57 17

 
Poradnictwo prawne, psychologiczne oraz schronienie w hostelu zapewnia:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Niwiskach,
Tel. 17 7445759

 
Aktualny wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.