Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 14.02.2019

W dniach od 18 do 22 lutego br. odbywać się będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Ideą przedsięwzięcia, organizowanego z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Policjanci już od kilku lat włączają się w to przedsięwzięcie. W leżajskiej komendzie funkcjonariusze będą pełnić dyżury, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać porady prawne i pomoc.

22 lutego został ustanowiony "Dniem Ofiar Przestępstw". Związane z tym obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielać będą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcy prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. 

Wszystkim, którzy się zgłoszą udzielane będą porady w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem.

W Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku funkcjonariusze będą pełnić dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem, będą mogły uzyskać pomoc i poradę prawną.

Lista organizacji, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje i pomoc znajduje się na stronie internetowej www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl