Przemoc w rodzinie – gdzie szukać przemocy - Komunikaty - Policja Podkarpacka

Komunikaty

Przemoc w rodzinie – gdzie szukać przemocy

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na ternie województwa podkarpackiego.

W przygotowanym informatorze znajduje się:
 
1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
3. Wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 
Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  z terenu powiatu niżańskiego:
 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3 maja 8 czynny poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30. Tel. 0-15, 841 25 27 email: pik@ops-nisko.pl
Placówka Interwencyjna „CARITAS”, ul. Rzeszowska 35, Rudnik nad Sanem – całodobowa.  Osoba prowadząca placówkę: siostra Honorata Klonowska tel. 0-15, 649-21-86, 667 033 511. Placówka świadczy usługi w zakresie: pomocy psychologicznej i prawnej, przyjmuje kobiety w ciąży na okres 3 miesięcy przed porodem i 3 miesięcy po porodzie, przyjmuje bezdomne kobiety, kobiet i dzieci w sytuacjach kryzysowych – przemoc domowa.
Katolickie  Centrum  Pomocy Rodzinie w Nisku – psycholog 730537164
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 0-15, 841 27 73 37-400 Nisko, ul. Paderewskiego 4, czynna poniedziałek-piątek 7.30-14.00. Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół powiatu niżańskiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0-15, 841 63 68, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 czynne poniedziałek-piątek 8.00-15.30. Pomoc psychologiczna zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom oraz pomoc finansowa.
Poradnia Leczenia Uzależnień 0-15, 841 68 31, 37-400 Nisko, ul. Wolności 54 czynna poniedziałek-piątek 7.00-15.00 Pomoc psychologiczna.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0-15, 841 23 34, 841 46 38 37-400 Nisko ul.. 3 Maja 10 czynny poniedziałek-piątek 7.00-15.00, Pomoc finansowa i rzeczowa
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nisku ul. 3 Maja 32, Tel. 0-15 841 5805
 
Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.