Policjanci na Przeglądzie Małych Form Teatralnych - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Policjanci na Przeglądzie Małych Form Teatralnych

Policjantka niżańskiej komendy była członkiem jury X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach” organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku, który odbył się w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Przedsięwzięcie wkomponowuje się w kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty".

Wczoraj, kom. Anna Kowalik uczestniczyła w przedsięwzięciu artystycznym organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku, w którym młodzież z powiatu niżańskiego poprzez sztukę wyrażała swoją postawę wobec uzależnień. Przegląd miał za zadanie rozwijanie w młodzieży twórczej aktywności i ich edukację w zakresie problemu uzależnień. Młodzi ludzie mogli poprzez ruch i taniec wyrazić siebie, swoje nastawienie do nałogów oraz w oryginalny i ciekawy sposób przekazać swoim rówieśnikom zgubne skutki wejścia na drogę uzależnienia. Przedstawienia opowiadały o inicjacji alkoholowej, pierwszym kontakcie z narkotykami i ich destrukcyjnym wpływie na więzi koleżeńskie i rodzinne. Inscenizacje podkreślały wartość rodziny i przyjaźni w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego. 
 
W przeglądzie wzięły udział 3 zespoły teatralne. Młodzi aktorzy oceniani byli przez jury w składającego się z przedstawicieli niżańskich instytucji: Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Leczenia Uzależnień, Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz niżańskiej komendy.
 
Laureaci konkursu:

  • I miejsce – grupa „Wanted” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie, tytuł spektaklu „Zamknięty krąg"
  • II miejsce – grupa „Od jutra” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5w Nisku tytuł spektaklu „Polsko ! Walcz nie umieraj”"
  • III miejsce – grupa „Pionierzy” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurzynie Średniej, tytuł spektaklu „Nie daj się ponieść fali  uzależnień”

Spektakle wystawione przez młodzież prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, zawierały bogate treści profilaktyczne. Przegląd był też okazją do wymiany doświadczeń. To także jedna ze skuteczniejszych metod aktywizowania środowisk szkolnych do działań na rzecz zdrowia.
 
Nagrody zwycięzcom wręczali Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisku Zbigniew Kotuła oraz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku Maria Budkowska.