4U. Kampania antyterrorystyczna ABW - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

4U. Kampania antyterrorystyczna ABW

Data publikacji 21.01.2020

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, prezentujących procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!

Procedura pokazuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego i jest dostępna na stronie: https://4u.tpcoe.gov.pl