Archiwum - Policja Podkarpacka

Archiwum

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W LATACH 1999-2003

 

Powiększ wykres

 

Powiększ wykres

 

 Niezależnie od dynamiki zmian zagrożenia, praktycznie każdego roku na drogach Podkarpacia ginie w wypadkach drogowych około 250 osób, a niemal 3.000 zostaje rannych. Jak widać na powyższych wykresach najtragiczniejszy był rok 1999, od tego czasu widoczna jest nieznaczna aczkolwiek stała poprawa ogólnego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

Powiększ wykres

 

 Powiększ wykres

 

Powiększ wykres

 

Powiększ wykres

 

W strukturze rodzajowej wypadków dominują zderzenia pojazdów w ruchu, które stanowią niemal połowę ogółu zdarzeń, z czego bez mała 1/2 to zderzenia boczne. Oprócz pewnych wahań nie zauważono, aby ten rodzaj zdarzeń wykazał jakąś ukierunkowaną tendencję, należy zatem przyjąć, że jest to zjawisko w miarę stabilne. Co trzeci wypadek to najechanie na pieszego. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat daje się zauważyć nieznaczny spadek tego rodzaju zdarzeń (od 36,9% w 1999 do 33,8% w 2003 r.).
Wśród sprawców wypadków dominują kierujący pojazdami. Szczególnie groźne były spowodowane przez nich wypadki, do jakich dochodziło w wyniku utraty panowania nad pojazdem - zwykle na skutek brawury, braku wyobraźni i umiejętności przewidywania. W analizowanym okresie ilość wypadków powodowanych przez kierujących utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w zestawieniu ze spadkiem ogólnej ilości zdarzeń drogowych oraz z dość dużym spadkiem ilości wypadków powodowanych przez pieszych pozwala wyciągnąć wniosek, że wzrasta zagrożenie ze strony kierujących pojazdami.
Powyższe daje podstawę do stwierdzenia, że budowa azyli na drogach krajowych, budowa chodników i systemów segregacji ruchu na drogach wojewódzkich i powiatowych, wyznaczanie stref uspokojonego ruchu w obrębie osiedli mieszkaniowych oraz praca prewencyjno-edukacyjna Policji, zaczynają przynosić pożądane efekty. Zatem te i inne działania zmierzające do zmniejszenia ilości wypadków drogowych z udziałem osób pieszych winny być kontynuowane i intensyfikowane w miarę posiadanych możliwości.

 

 

Powiększ wykres

 

Powiększ wykres

 

Powiększ wykres

 

Powiększ wykres

 

Powiększ wykres

 

Na przestrzeni roku największą liczbę wypadków drogowych odnotowujemy w okresie od maja do października. W ciągu tygodnia najwięcej wypadków drogowych zaistniało w piątek. Dobowy szczyt zagrożenia to godziny od 1400 do 2000. Uwidacznia się tutaj wpływ wyjazdów weekendowych. Obiektywnie mogłoby się to wydawać nielogiczne, ale najmniej ostrożności i rozwagi oraz największy pośpiech uczestnicy ruchu drogowego wykazują wtedy, gdy mają wreszcie czas na relaks i odpoczynek.
Nietrzeźwość uczestników ruchu od lat stanowi w Polsce jak również w województwie podkarpackim jedną z podstawowych okoliczności powstawania wypadków drogowych. Na terenie woj. podkarpackiego średnio ok. 15% wypadków drogowych powodują nietrzeźwi uczestnicy ruchu. Nietrzeźwi najczęściej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w weekendy a zwłaszcza w niedziele. Niewątpliwie wpływ na takie rozłożenie wypadków z udziałem nietrzeźwych ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol. Generalnie w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu pod wpływem alkoholu.
Przedstawione wykresy oraz uzyskiwane przez Policję wyniki w zakresie ujawniania nietrzeźwości, pozwalają domniemywać, że okres uspokojenia, jaki obserwowano po nowelizacji Kodeksu Karnego, już minął i zaostrzenie odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym nie spełnia oczekiwanej funkcji prewencyjnej.

 

WYPADKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKAPRACKIEGO W LATACH 2004-2015

 

 

 

ROK WYPADKI ZABICI RANNI
2004 2380 295 2999
2005 2244 286 2859
2006 2224 260 2874
2007 2278 257 2986
2008 2359 234 3006
2009 2175 220 2779
2010 1968 202 2578
2011 2110 224 2634
2012 1809 184 2259
2013 1814 151 2265
2014 1752 144 2185
2015 1707 136 2125
 

 

 


 


 

Załączniki do strony

 • 1.44 MB
 • 462 KB
 • 182.13 KB
 • 1.48 MB
 • 1.69 MB
 • 1.28 MB
 • 1.29 MB
 • 1.91 MB
 • 2.14 MB
 • 875.94 KB
 • 3.33 MB