Okresowe zakazy ruchu pojazdów - Policja Podkarpacka

Okresowe zakazy ruchu pojazdów

Okresowe zakazy ruchu pojazdów

 

 

Ograniczenia oraz zakaz ruchu dla pojazdów pow. 12 t.

 

 

Okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów obowiązują w następujących dniach:

  

w godz. od 8.00- do 22.00

   

1 stycznia 2017 r. (Nowy Rok)

16 kwietnia 2017 r. (Niedziela Wielkanocna)

17 kwietnia 2017 r. (Poniedziałek Wielkanocny)

1 maja 2017 r. (Święto Pracy)

3 maja 2017 r. (Święto Konstytucji) 

4 czerwca 2017 r. (Zesłanie Ducha Świętego) 

15 czerwca 2017 r. (czwartek – Boże Ciało)

15 sierpnia 2017 r. (Wniebowzięcie NMP)

1 listopada 2017 r. (Wszystkich Świętych)

11 listopada 2017 r. (Święto Niepodległości)

25 grudnia 2017 r. (Boże Narodzenie)

26 grudnia 2017 r. (Boże Narodzenie)

  

w godz. 18.00. do 22.00

 

15 kwietnia 2017 r.

30 kwietnia 2017 r.

2 maja 2017 r. 

3 czerwca 2017 r.

14 czerwca 2017 r.

14 sierpnia 2017 r.

31 października 2017 r.

10 listopada 2017 r.

 

Ograniczenia oraz zakaz obowiazują również podczas weekendu w okresie wakacyjnym tj. od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem nauki w szkołach w następujących godzinach:

 

- w piątek od godz. 18:00 do godz. 22:00,

- w sobotę od godz. 8:00 do godz. 14:00,

- w niedzielę od godz. 8:00 do godz. 22:00.

  

Szczegółowy wykaz pojazdów dla których ograniczenia oraz zakaz ruchu

w podanych wyżej dniach nie nie maja zastosowania zawarty jest

w Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 31 lipca 2007 r. (D z.U. Nr 147, poz. 1040 z poz. zm.)