Trwa ogólnopolska akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Trwa ogólnopolska akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Data publikacji 24.01.2019

Ferie zimowe to czas, kiedy policjanci w szczególny sposób działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” funkcjonariusze prowadzą kampanię informacyjno- edukacyjną, w ramach której promują odpowiedzialne postawy wśród narciarzy i snowboardzistów. W akcję włączyli się też policjanci z Podkarpacia.

Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób wypoczywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

W ramach akcji został również ogłoszony konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”.

Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.
 

W działania "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" włączyli się także podkarpaccy policjanci:

 • Wojewódzka inauguracja kampanii odbyła się w ubiegłą środę na stoku narciarskim Lesko - Ski w Weremieniu. Przedsięwzięcie zorganizowali policjanci z komendy powiatowej w Lesku we współpracy z Wydziałem Prewencji KWP w Rzeszowie oraz Grupą Bieszczadzką GOPR. Więcej o inauguracji tutaj.
   
 • W niedzielę policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie promowali bezpieczeństwo na stoku narciarskim "Mareszka" w Świątkowej Wielkiej. Więcej na ten temat na stronie internetowej KPP w Jaśle.
   
 • O działaniach, które w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" podejmują policjanci z Ustrzyk Dolnych przeczytasz tutaj.

 

O czym warto pamiętać wybierając się na stok? Policjanci przypominają:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. poz. 1241, z 2013 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz. 1115)

Art. 29.

Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Art. 30.

1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Art. 45

1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.
 

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB

Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY

Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. WYBÓR TORU JAZDY

Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.

4. WYPRZEDZANIE

Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.

5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU

Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.

6. ZATRZYMANIE NA TRASIE

Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH

Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

Więcej informacji na temat działań "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

 • Foto: KPP w Ustrzykach Dolnych
  Foto: KPP w Ustrzykach Dolnych
 • Foto: KPP w Lesku
  Foto: KPP w Lesku
 • Foto: KPP w Jaśle
  Foto: KPP w Jaśle

Pliki do pobrania