Komunikaty

Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu dot. publicznego znieważenia z powodu przynależności narodwej oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych

Data publikacji 10.06.2020

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Przemyślu II Wydział Karny sygn. II K 5/20, treść wyciągu z wyroku zostaje zamieszczona na okres jednego miesiąca na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Pliki do pobrania

  • 443.9 KB