Terminy przyjęć - Ogłoszenie o służbie w Policji - Policja Podkarpacka

Ogłoszenie o służbie w Policji

Terminy przyjęć

PLANOWANE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI W TERMINACH:

  • w dniu 27 lutego 2020 roku,
  • w dniu 21 kwietnia 2020 roku - termin odroczony,
  • w dniu 13 lipca 2020 roku,
  • w dniu 16 września 2020 roku,
  • w dniu 5 listopada 2020 roku,
  • w dniu 30 grudnia 2020 roku.

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE PODKARPACKIM

 

OGŁOSZENIE

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2020 ROK