Struktura organizacyjna - Policja Podkarpacka

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 05.06.2018

Komendant Miejski Policji w Krośnie

młodszy inspektor Leszek Buryła

tel. 47 828 33 05

 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie
tel. 47 828 33 05
fax 47 828 33 50

  

 

 I Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

 

p.o. komisarz Daniel Lendzio

tel. 47 828 33 03

 

 

Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

 

 p.o. nadkomisarz Grzegorz Żytniak

tel. 47 828 33 02

 


 

ZESPÓŁ DO SPRAW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Oficer Prasowy

 aspirant sztabowy Paweł Buczyński

tel. 47 828 33 07
kom. 510 997 203

 

 

 WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik

podinspektor Paweł Śliwka

tel. 47 828 33 20  

 

Zastępca Naczelnika

podkomisarz Justyna Stryczniewicz
tel. 47 828 33 21

 
  

   WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY  

Naczelnik

komisarz Sebastian Bik

tel. 47 828 33 30

 

Zastępca Naczelnika

 aspirant sztabowy Paweł Zięba 

tel. 47 828 33 32

 

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik

p.o. aspirant sztabowy Łukasz Dziadowicz
tel. 47 828 33 35


   

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik

p.o. młodszy aspirant Grzegorz Lisowski

tel. 47 828 33 40

   

Zastępca Naczelnika

p.o. podkomisarz Monika Iwanow

tel. 47 828 38 40

 

Zastępca Naczelnika

nadkomisarz Marek Śliwiński

tel. 47 828 34 54

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru

p.o. aspirant sztabowy Andrzej Jakieła

tel. 47 828 34 10

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik
komisarz Krzysztof Belczyk
tel. 47 828 33 50

 

Zastępca Naczelnika

komisarz Daniel Klara

tel. 47 828 33 52


  

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY

Naczelnik
p.o. aspirant sztabowy Robert Głód

tel. 47 828 33 80

 

  ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

Starszy Specjalista 

Monika Wolska

tel. 47 828 33 60

 

Specjalista

Justyna Maraj

tel. 47 828 38 17


PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


aspirant Beata Raus 

tel. 47 828 33 63

  

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRAWNYCH 

Radca Prawny

Joanna Winiarz

tel. 47 828 38 63

_______________________________________________________________________

 

POSTERUNEK POLICJI W KORCZYNIE

Kierownik Posterunku

aspirant sztabowy Artur Garbacik

tel. 47 828 34 30

 

 


 


KOMISARIAT POLICJI W DUKLI

Komendant Komisariatu

p.o. podinspektor Zenon Stanisz
  tel. 47 828 33 71

 _______________________________________________________________________

 

 POSTERUNEK POLICJI W CHORKÓWCE

Kierownik Posterunku

p.o. aspirant Jakub Wiśniewski


  tel. 47 828 33 72

 

 


 

KOMISARIAT POLICJI W JEDLICZU

Komendant Komisariatu

p.o. aspirant sztabowy Marcin Krężel
tel. 47 828 33 73 

 

 


 

 

KOMISARIAT POLICJI W RYMANOWIE

 Komendant Komisariatu

komisarz Witold Podlaszczak

tel. 47 828 33 75

_______________________________________________________

 

POSTERUNEK POLICJI W IWONICZU-ZDROJU

Kierownik Posterunku

    p.o. aspirant Piotr Pawłowski
tel. 47 828 33 76