Mapy zagrożeń

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Przemyślu

Data publikacji 21.03.2016

Przemyscy policjanci spotykali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

Od początku lutego na terenie miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego organizowane były konsultacje społeczne, w trakcie których policjanci gromadzili informacje i spostrzeżenia od obywateli, które wykorzystają przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". 

Stworzenie map zagrożeń pozwoli zobrazować stan bezpieczeństwa na danym obszarze, wskazać zagrożenie przestępczością określonego rodzaju oraz szczególnie uciążliwymi wykroczeniami. Mając pełny i rzetelny obraz, policja może lepiej dostosować swoje działania do zdiagnozowanych potrzeb, np. lepiej planować i dyslokować służbę patrolową czy ruchu drogowego.

Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji na terenie miasta i powiatu przemyskiego przedstawia się następująco:

 

  • W lutym na terenie naszego powiatu przeprowadzono 15 konsultacji społecznych na temat „Stan bezpieczeństwa a poczucie bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu przemyskiego”. Dziewięć takich spotkań odbyło się na poziomie powiatowym, natomiast na poziomie lokalnym - sześć. W konsultacjach łącznie wzięło udział 214 mieszkańców.

 

  • Uczestnicy konsultacji zgłaszali wiele nurtujących ich problemów. Mówili w jakich sytuacjach czują się zagrożeni, ale także podkreślali, że nasz powiat należy do bezpiecznych i przyjaznych ich mieszkańcom. Podczas konsultacji funkcjonariusze wielokrotnie spotkali się z życzliwością i wdzięcznością mieszkańców za wykonywaną przez policjantów pracę. 

 

Wnioski i propozycje działań zgłaszanych przez mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych prezentujemy poniżej.
 
1. Konsultacje miejskie z przedstawicielami służb i instytucji miasta Przemyśla.


2. Konsultacje powiatowe z wójtami gmin powiatu przemyskiego.


3. Konsultacje z przewodniczącymi osiedli mieszkaniowych w Przemyślu.

 

4. Konsultacje w gminie Dubiecko.


5. Konsultacje w gminie Krasiczyn.


6. Konsultacje w gminie Żurawica.


7. Konsultacje z seniorami.

 

 

Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy):
 
mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl
 
W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższym czasie spotkania konsultacyjne będą  kontynuowane przez przemyskich policjantów.
 

Powrót na górę strony