Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim

Dzielnicowi Komisariatu Policji
w Głogowie Małopolskim

ul. Wincentego Witosa 10A, 36-060 Głogów Młp.

tel. 47 82 135 05

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

p. o. asp. sztab.  Krzysztof Filipowicz
tel.:  47 82 135 03

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 47 82 133 10.


Rejon służbowy nr 1


Dzielnowy - mł. asp. Dorota Chuchro

tel.: 47 82 135 21, 572 908 481

 dzielnicowy.glogow-malopolski1@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 1 obejmuje:

miasto Głogów Małopolski - ul. Armii Krajowej, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Borsuk, ul. Brzozowa, ul. Andrzeja Brzuzy, ul. Fryderyka Chopina, ul. Cicha, ul. J. H. Dąbrowskiego, ul. Długa, ul. Edukacji Narodowej, ul. św. Floriana, ul. ks. Jakuba Forysiewicza, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Krzysztofa Głowy, ul. św. Królowej Jadwigi, ul. Jaśminowa, ul. Jana Pawła II, ul. Jasna, ul. Jesienna, ul. Jodłowa, ul. Berka Joselewicza, ul. Kameliowa, ul. Klonowa, ul. Kochanowskiego, ul. Kościelna, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Franciszka Kotuli, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Kwiatowa, ul. ks. Larymowicza, ul. Leśna, ul. Leśna Wola, ul. Letnia, ul. Spytka Ligęzy, ul. Lipowa, ul. Lotniskowa, ul. Księżnej Urszuli Lubomirskiej, ul. Jana Matejki, ul. Rudolfa Menerki, ul. Mickiewicza, ul. Miła, ul. Modrzewiowa, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Myśliwska, ul. Kazimierza Nitki, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Ogrodowa, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Partyzantów, ul. Pod Borem, ul. bp. Józefa Pelczara, ul. Piękna, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Podleśna, ul. Polna, ul. ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Bolesława Prusa, ul. ks. Bolesława Puzio, ul. Różana, ul. Władysława Reymonta, ul. Rolnicza, ul. Rynek numery: 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, ul. Rzeszowska: numery:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,33,35,37,41,45,47,49,51 oraz od numeru 50 do 168, ul. Sienkiewicza, ul. Władysława Sikorskiego prawa strona nr: 2a,2,6,8,10,14,16,18,24,26,28,
30,32,34,36,40,56, ul. Sitarska, ul. ks. Piotra Skargi, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Szeligówki, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Topolowa, ul. Towarzystwa "Sokoła", ul. Trzech Króli, ul. ks. Maurycego Turkowskiego, ul. ks. Stanisława Ujdy, ul. Wałowa, ul. Warzywna, ul. Wiosenna, ul. Wojska Polskiego, ul. Wrzosowa, ul. Wygoda, ul. Z. Patera, ul. Zagajnikowa, ul. Zbożowa, ul. Zwierzyniecka, ul. Żeromskiego

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego przez młodzież gromadzącą się na Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Jana Pawła II 27.

 

Rejon służbowy nr 2

Dzielnicowy - st. sierż. Rafał Szczepański

tel.: 47 82 135 22, 572 908 484,

 dzielnicowy.glogow-malopolski2@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 2 obejmuje Głogów Małopolski:

ul. św. Michała Archanioła, ul. Aronii, ul. Ametystowa, ul. Bażantowa, ul. Bławatkowa,
ul. Błękitna, ul. Borówkowa, ul. Brylantowa, ul. Bursztynowa, ul. Bohaterów Monte Cassino,
ul. Cisowa, ul. Chabrowa, ul. Daliowa, ul. Dobra, ul. Diamentowa, ul. Fabryczna,
ul. Fiołkowa, ul. Grabnik, ul. Granitowa, ul. Hetmańska, ul. Innowacyjna, ul. Jaspisowa,
ul. Jaskółcza, ul. Kaczeńcowa, ul. Kameralna, ul. Kamieniec, ul. Ofiar Katynia, ul. św.
M. Kolbego, ul. Kolejowa, ul. Konwaliowa, ul. Koralowa, ul. Krokusowa, ul. Krótka,
ul. Krzywa, ul. gen. Kutrzeby, ul. Leśna, ul. 11 Listopada, ul. Liliowa, ul. Lipieńska,
ul. Łabędzia, ul. 3 Maja, ul. gen. Stanisława Maczka, ul. Magnolii, ul. Majowa,
ul. Malownicza, ul. Miedziana, ul. Malachitowa, ul. Młynarska, ul. Modrzewiowa, ul. Nad Stawem, ul. Al. Niepodległości, ul. Leopolda Okulickiego, ul. Palmowa, ul. Parkowa,
ul. Pejzażowa, ul. Perłowa, ul. Piaski, ul. Piekarska, ul. Plenerowa, ul. Pszczelarska,  
ul. Przyjazna, ul. Radosna, ul. Rajska, ul. Mikołaja Reja, ul. Rodzinna, ul. Rynek–numery: 2,3,4,5,6,7,8,9,9a,10,11,12,13,14,15,16,17,18,51,52,53,54,55,5657,58.59,60,61, ul. Rubinowa
ul. Rzeszowska – numery: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,32,34,36,38,40,42,44,46,
ul. Władysława Sikorskiego - numery: 1,3,5,9,11,13,15,17,,19,23,27,29,31,33,35,37,41,77, 90, ul. Rzeczna, ul. Sielankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Sosnowa, ul. Spacerowa, ul. Sportowa,
ul. Srebrna, ul. Strefowa, ul. Storczykowa, ul. Stykowska, ul. Szczęśliwa,
ul. Szmaragdowa, ul. ks. W. Szypuły, ul. Targowa, ul. Towarowa, ul. Transportowa,
ul. Turkusowa, ul. Urocza, ul. Wąska, ul. Wiklinowa, ul. Wincentego Witosa, ul. Wola Cicha, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Zabajska, ul. Zagajnikowa, ul. Zawilcowa, ul. Złota.

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz popełniania wykroczeń porządkowych przez gromadzących się mieszkańców i młodzież w rejonie zajezdni PKS, rejonu skwerów znajdujących się po zachodniej stronie Rynku.

 

Rejon służbowy nr 3

Dzielnicowy - st. sierż. Paweł Dul
tel.: 47 82 135 23, 572 908 487

dzielnicowy.glogow-malopolski3@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 3 obejmuje:

miejscowości: Budy Głogowskie, Lipie, Rudna Mała

 Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego lub innych aktów wandalizmu przez mieszkańców Bud Głogowskich, młodzież i nieletnich zagrożonych demoralizacją.

Rejon służbowy nr 4

Dzielnicowy - mł. asp. Tomasz Olinek
tel.: 47 82 135 24, 572 908 488,

dzielnicowy.glogow-malopolski4@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 4 obejmuje:

Wysoka Głogowska, Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary.

 Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. obejmuje: przeciwdziałanie spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego lub innych aktów wandalizmu przez mieszkańców Przewrotnego, młodzież i nieletnich zagrożonych demoralizacją, w rejonie boiska sportowego – orlik.


Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

Powrót na górę strony