Mapy zagrożeń

Mapa Zagrożeń

Data publikacji 21.03.2016

 

Tarnobrzescy policjanci spotykali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.  Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

Od początku lutego na terenie miasta Tarnobrzeg oraz powiatu tarnobrzeskiego organizowane były konsultacje społeczne, w trakcie których policjanci gromadzili informacje i spostrzeżenia od obywateli, które posłużą do stworzenia „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". 

Stworzenie map zagrożeń pozwoli zobrazować stan bezpieczeństwa na danym obszarze, wskazać zagrożenie przestępczością określonego rodzaju oraz szczególnie uciążliwymi wykroczeniami. Mając pełny i rzetelny obraz, policja może lepiej dostosować swoje działania do zdiagnozowanych potrzeb, np. lepiej planować i dyslokować służbę patrolową iruchu drogowego.

Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji w mieście Tarnobrzeg oraz powiecie tarnobrzeskim:

W lutym na terenie naszego powiatu przeprowadzono 6 konsultacji społecznych na temat „Stan bezpieczenstwa, a poczucie bezpieczeństwa na terenie miasta Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego”. Jedno takie spotkanie odbyło się na poziomie powiatowym, a pięć na poziomie lokalnym w gminach. W konsultacjach wzięło udział 165 mieszkańców.

Uczestnicy konsultacji zgłaszali wiele nurtujących ich problemów. Mówili w jakich sytuacjach czują się zagrożeni, ale także podkreślali, że nasz powiat należy do bezpiecznych i przyjaznych ludziom. Podczas konsultacji funkcjonariusze wielokrotnie spotkali się z życzliwością i wdzięcznością mieszkańców za wykonywaną przez policjantów pracę.  

Jakie wnioski i propozycje działań zgłaszali mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych - kliknij poniżej.

 

 

 1. Konsultacje powiatowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu.
 2. Konsultacje w gminie Nowa Dęba. 
 3. Konsultacje w gminie Gorzyce. 
 4. Konsultacje w gminie Baranów Sandomierski.
 5. Konsultacje w gminie Grębów.
 6. Konsultacje społeczne w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 7. Konsultacje społeczne na terenie ogrodów działkowych w Tarnobrzegu
 8. Konsultacje społeczne na terenie ogrodów działkowych w Nowej Dębie
 9. Konsultacje społeczne w Gorzycach
 10. Konsultacje społeczne w Sokolnikach
 11. Konsultacje społeczne w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu

  12.     Konsultacje Społeczne w Skopaniu

  13.     Konsultacje społeczne osiedli Sielec,Sobów, Wielowieś i Zakrzów.

 

Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy): \

 

mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl


W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższym czasie spotkania konsultacyjne będą kontynuowane przez tarnobrzeskich policjantów.

 

 

Pliki do pobrania

 • 20.29 KB
Powrót na górę strony