Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 05.10.2016

 Komendant Miejski POlicji

w Tarnobrzegu

 

 

         NADkomisarz  Marek Pietrykowski

tel.  47  825 33 01
 

                                                                               

       W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu przyjmuje strony w każdy wtorek 
w godz.14.00-16.00

e-mail: marek.pietrykowski@rz.policja.gov.pl

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

e-mail:tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, związanych z potrzebą  złożenia skargi lub wniosku, które można przesłać:

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
ul. 1Maja 2,
kod. 39-400 Tarnobrzeg

faksem – na numer: (47) 825 33 19
za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

 

 

 

 

 

 


                                                          

 I ZastępCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO Policji

w TARNOBRZEGU

                                                                                                                     

      NADkomisarz  Tomasz GRAZDA

tel.  47  825 33 02

e-mail: tomasz.grazda@rz.policja.gov.pl

____________________________________________________________________________________________________________________

 ZastępCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO Policji

w TARNOBRZEGU

                                     NADkomisarz  Rajmund MUREK                         

tel. 47 825 33 03

e-mail: rajmund.murek@rz.policja.gov.pl

_____________________________________________________________________________________________________

                                                               

 OFICER PRASOWY

 

 podinspektor  BEATA JĘDRZEJEWSKA-WRONA

tel.  47 825 34 55

kom. 510 997 263

e-mail: kmp.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl

 


 

 

Wydział KryminalnyNaczelnik podinspektor  Leszek Kostecki

tel. 47 825 33 20

                                                                        

sekretariat  tel.47 825 34 74

 


 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Naczelnik    komisarz Jacek Czarnecki

tel. 47 825 33 30
               tel. Sekretariat 47 825 34 74
 


 

Wydział Prewencji

 

 Naczelnik  podkomisarz Marcin Orzechowski


tel. 47 825 33 40

 


 

Wydział Ruchu Drogowego

 

 

Naczelnik    podkomisarz Janusz CHMIEL


tel.  47 825 33 50

 


 

Wydział Wspomagający
Naczelnik aspirant sztabowy Andrzej Barnaś

tel. 47 825 32 01

Zespół Kadr i Szkolenia


tel. 47 825 33 61

 


 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

 


p.o. Naczelnik nadkomisarz   Mariusz Stasiak

tel. 47 825 33 35

 
 


 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej

 

 

Pełnomocnik Anna Janczy

 

tel.  47 825 33 63

 


 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

  starszy  aspirant   Rafał Szymański

               aspirant  Stanisław Ciba


 tel.  47  825 33 13 
tel.  47  825 33 43 

 

 


 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

KMP w Tarnobrzegu


aspirant sztabowy  Sławomir Stępień


tel.  47  825 33 42 , pok. 106, kom. 510 997 268

 

 

 

 

     
   

 

 

 Komisariat Policji w Nowej Dębie

 

 Komendant

  Komisariatu Policji w Nowej Dębie

p.o. podkomisarz  Jerzy Lis

tel. 47 825 33 74

e-mail:jerzy.lis@rz.policja.gov.pl

 

 

     
   

 

 Komisariat Policji w Gorzycach

 

 Komendant 

Komisariatu Policji w Gorzycach

komisarz  Grzegorz Śledź

tel. 47 825 33 72

e-mail: grzegorz.sledz@rz.policja.gov.pl

 


 

 Kierownik

Ogniwa Prewencji w Grębowie Wydz. Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu

 starszy aspirant Łukasz Surowiec

 tel. 47  825 33 73

e-mail: lukasz.surowiec@rz.policja.gov.pl

 

                                                                                                  


 

Posterunek Policji w Baranowie SandomierskiM

  Kierownik

Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim

 aspirant sztabowy Robert Stępień

tel. 47 825 33 71

e-mail: robert.stepien@rz.policja.gov.pl