Struktura - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Struktura

Data publikacji 05.10.2016

 

 Komendant Miejski POlicji w Tarnobrzegu 

 

 

         podinspektor Marek Pietrykowski


                                                                            

 

 


                                           

 

  i zastępca komendanta miejskiego policji w tarnobrzegu

  podinspektor tomasz grazda

 

 

 

  ZASTĘPCA KOMENDANTA MiejskiEGO POlicji w Tarnobrzegu 

  podinspektor rajmund murek 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego

Sekretariat Komendanta

telefon:47 825 33 04
Fax: 47 825 33 19

                      

                                                               

  Oficer prasowy

 

 podinspektor  BEATA JĘDRZEJEWSKA-WRONA

telefon  47 825 34 55

 

e-mail: kmp.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl

 


 

 

Wydział Kryminalny


  Naczelnik

podinspektor  Leszek Kostecki

tel. 47 825 33 20

                                                                        

sekretariat  tel.47 825 34 74

 


 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy


      Naczelnik

    komisarz Jacek Czarnecki

tel. 47 825 33 30
               tel. Sekretariat 47 825 34 74
 


 

Wydział Prewencji

    Naczelnik

           podkomisarz Marcin Orzechowski


tel. 47 825 33 40

 


 

Wydział Ruchu Drogowego

 

  Naczelnik

   podkomisarz Janusz CHMIEL


tel.  47 825 33 50

 


 

Wydział Wspomagający


   Naczelnik

p.o. aspirant sztabowy Grzegorz Surowiec

tel. 47 825 32 01

Zespół Kadr i Szkolenia


tel. 47 825 33 60

tel. 47 825 33 61

tel. 47 825 33 33

 


 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

 

  Naczelnik


  podinspektor  Mariusz Stasiak

tel. 47 825 33 35

 
 


 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej

 

 

Pełnomocnik Anna Janczy

 

tel.  47 825 33 63

 


 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

  starszy  aspirant   Rafał Szymański

             aspirant  Stanisław Ciba


 tel.  47  825 33 13 
tel.  47  825 33 43 

 

 


 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

KMP w Tarnobrzegu


aspirant sztabowy  Sławomir Stępień


tel.  47  825 33 42 , pok. 106, kom. 510 997 268

 

 

 

 

     
   

 

 

 Komisariat Policji w Nowej Dębie

 

 Komendant

  Komisariatu Policji w Nowej Dębie

 podkomisarz  Jerzy Lis

tel. 47 825 30 31

sekretariat  47 825 30 30

e-mail:jerzy.lis@rz.policja.gov.pl

 

 

     
   

 

 Komisariat Policji w Gorzycach

 

 Komendant 

Komisariatu Policji w Gorzycach

komisarz  Grzegorz Śledź

tel. 47 825 30 11

sekretariat tel. 47 825 30 10

e-mail: grzegorz.sledz@rz.policja.gov.pl

 


 

 Kierownik

Ogniwa Prewencji w Grębowie Wydz. Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu

 starszy aspirant Łukasz Surowiec

 tel. 47  825 30 20

e-mail: lukasz.surowiec@rz.policja.gov.pl

 

                                                                                                  


 

Posterunek Policji w Baranowie SandomierskiM

  Kierownik

Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim

 p.o.  młodszy aspirant  Jan Piechota

tel. 47 825 30 00

e-mail:jan.piechota@rz.policja.gov.pl

 

 

 


  

 

 

Powrót na górę strony