Struktura

Data publikacji 05.10.2016

Podinspektor Marek Pietrykowski

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W TARNOBRZEGU

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Oddziale Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Przez lata swojej kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Posterunku Policji w Grębowie,
 • Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu,
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu,
 • od 9.08.2019 r. p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu,
 • od 1.12.2019 r. Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu.

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”,
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 14.00 – 16.00.

 

Podinspektor Rajmund Murek

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W TARNOBRZEGU

 

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Batalionie Konwojowo-Ochronnym Komendy Stołecznej Policji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Przez lata swojej kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Tarnobrzegu,
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Tarnobrzegu,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu,
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu.

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Podinspektor Mariusz Stasiak

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W TARNOBRZEGU

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w I Komisariacie Policji Warszawa-Ursynów II Komendy Rejonowej Policji w Warszawie Komendy Stołecznej Policji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Tarnobrzegu,
 • Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie,
 • Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Tarnobrzegu,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu.

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 


Sekretariat Komendanta Miejskiego

Sekretariat Komendanta

telefon:47 825 33 04
Fax: 47 825 33 19
 


Oficer prasowy

podinspektor  Beata Jędrzejewska - Wrona

telefon  47 825 34 55

e-mail: kmp.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl
 


Wydział Kryminalny

Naczelnik

podinspektor  Leszek Kostecki

tel. 47 825 33 20


sekretariat  tel. 47 825 34 74


Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Naczelnik

nadkomisarz Jacek Czarnecki

tel. 47 825 33 30

Sekretariat  tel.47 825 34 74


Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik

nadkomisarz Roman Sado

tel. 47 825 33 35


Wydział Prewencji

Naczelnik

komisarz Marcin Orzechowski

tel. 47 825 33 40

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
KMP w Tarnobrzegu

  starszy aspirant  Małgorzata Perczyńska

tel.  47  825 33 42

 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

aspirant sztabowy   Rafał Szymański

starszy  aspirant   Stanisław Ciba

tel.  47  825 33 13
tel.  47  825 33 43 


Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik

  podkomisarz Sławomir Tracz

tel.  47 825 33 50


Wydział Wspomagający

Naczelnik

aspirant sztabowy Grzegorz Surowiec

tel. 47 825 32 01

 


 

Komisariat Policji w Gorzycach

p.o. Komendanta

Komisariatu Policji w Gorzycach

komisarz Piotr Wiącek

tel. 47 825 30 11

sekretariat tel. 47 825 30 10

e-mail: piotr.wiacek@rz.policja.gov.pl


Komisariat Policji w Nowej Dębie

Komendant

Komisariatu Policji w Nowej Dębie

komisarz Jerzy Lis

tel. 47 825 30 31

sekretariat  47 825 30 30

e-mail:jerzy.lis@rz.policja.gov.pl


Posterunek Policji w Grębowie

Kierownik

Posterunku Policji w Grębowie

aspirant sztabowy Rafał Rozmus

tel. 47  825 30 20

e-mail: rafal.rozmus@rz.policja.gov.pl


 Posterunek Policji w Baranowie Sandomierskim

Kierownik

Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim

młodszy aspirant Jan Piechota

tel. 47 825 30 00

e-mail:jan.piechota@rz.policja.gov.pl


Zespół BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych

Anna Janczy

tel.  47 825 33 63


Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 47 825 33 60

tel. 47 825 33 61

tel. 47 825 33 33


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

dr Dariusz Żak

tel. 47 825 33 62


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji

Katarzyna Rękas - inspektor Ochrony Danych

tel. 47 825 33 76

mail: iod.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl


Powrót na górę strony