Struktura - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Struktura

Data publikacji 16.10.2008

 

 

Komendant Powiatowy Policji

w Brzozowie


 

podinspektor Joanna KĘDRA

 

nr tel. 47 829-13-01

 

e-mail:  joanna.kedra@rz.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 1400-1600

  

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Brzozowie

 

 

p.o. podinspektor Wojciech TWARÓG

nr tel. 47 829-13-02

 

e-mail: wojciech.twarog@rz.policja.gov.pl

  

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie  

 

tel. 47 829-13-05
  

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie


 aspirant sztabowy Monika DEREŃ

 

tel. 47 829-14-44
tel. kom. 510 997 302
 

e-mail: monika.deren@rz.policja.gov.pl
 
 

Inspektor Ochrony Danych

 inspektor Joanna Dopart

tel. 47 829-13-62

e-mail: iod.brzozow@rz.policja.gov.pl

 
 

Stanowisko Zespołu Dyżurnych

tel. alarmowe 997 lub 112
tel. 47 829-13-10
fax. 47 829-13-19

  

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik

 

podkomisarz Krzysztof JANISZKIEWICZ

tel. 47 829-13-20

  

Zastępca Naczelnika

 

komisarz Paweł STANISZ

 tel.  47 829-13-30

  

Zespół d/s Przestępstw Gospodarczych

tel.  47 829-13-83

 
 

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik

 

nadkomisarz Jacek MYĆKA

tel.  47 829-13-40

 
 

 

Zastępca Naczelnika


asp. szt. Paweł SKUBISZ

tel. 47 829-13-46

 
 

Zastępca Naczelnika

 

komisarz Anna KARAŚ

tel.  47 829-13-50


 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
 

aspirant  Daniel ŚNIEŻEK

tel.  47 829-13-37

  

Posterunki Policji
 

 

Posterunek Policji w Domaradzu

Kierownik

aspirant sztabowy Sabina KWIATKOWSKA


tel.  47 829-15-21

  

Posterunek Policji w Dydni

Kierownik 

 starszy aspirant Albert ADAM

tel.  47 829-15-31

 


 

 

Posterunek Policji w Haczowie

  Kierownik

starszy aspirant Grzegorz MATUSZ

tel.  47 829-15-41

 
 

Posterunek Policji w Jasienicy Rosielnej

Kierownik

 

 starszy aspirant Leszek SMOLEŃ

tel. 47 829-15-51

 


 

 

Posterunek Policji w Nozdrzcu

Kierownik

starszy aspirant Piotr SKUBISZ

tel.  47 829-15-61


 

 

Zespół ds. Prezydialnych

 

starszy inspektor Marta Antkowska

tel.  47 829-13-05

 

 

 

sekretarka Agnieszka Pietryka

tel.  47 829-14-28

 

 

Zespół Kadr i Szkolenia

 

starszy inspektor Dominika Antkowska-Federkiewicz

tel.  47 829-13-60

 

 

 

 inspektor Joanna Dopart

tel.  47 829-13-62

 

  

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia


starszy inspektor Renata Sawicka

tel. 47 829-13-85

 

 

technik Ewa Olejko

tel.  47 829-13-81

 

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pełnomocnik  

Maria Wolińska-Fil

tel. 47 829-13-63

 

 

Kierownik Kancelarii Tajnej

Krystyna Fal

tel. 47 829-13-64

  

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Łączności i Informatyki

 

informatyk Daniel Wojtuń

nr tel. 47 829-13-91

  

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

technik Alicja Zimoń

nr tel. 47 829-14-04

 

    

 

Powrót na górę strony