Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 16.10.2008

 

 

p.o. Komendant Powiatowy Policji

w Brzozowie


 

nadkomisarz Joanna Kędra

 

nr tel. 47 829-13-01

 

e-mail:  joanna.kedra@rz.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 1400-1600

 

I Zastępca

Komendanta Powiatowego Policji

w Brzozowie

komisarz Marcin KOZIELEC

 

nr tel. 47 829-13-02

 

e-mail: marcin.kozielec@rz.policja.gov.pl

 

 


 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

w Brzozowie

 

tel. 47 829-13-05

   


 

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji 

w Brzozowie


 aspirant sztabowy Monika DEREŃ

 

tel. 47 829-14-44
tel. kom. 510 997 302
 

e-mail: monika.deren@rz.policja.gov.pl


 


 

Inspektor Ochrony Danych


 inspektor Joanna Dopart

 

tel. 47 829-13-62

e-mail: iod.brzozow@rz.policja.gov.pl

 


 

Stanowisko Zespołu Dyżurnych

tel. alarmowe 997 lub 112
tel. 47 829-13-10
fax. 47 829-13-19

 


 

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik 


podkomisarz Krzysztof JANISZKIEWICZ


tel. 47 829-13-20

 


 

Zastępca Naczelnika

 

podkomisarz Dariusz HĘDRZAK

 

 tel.  47 829-13-30

 


 

Zespół d/s Przestępstw Gospodarczych

 

 
tel.  47 829-13-83

 


 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

   

Naczelnik

  

nadkomisarz Jacek MYĆKA

 


tel.  47 829-13-40

 


 

Zastępca Naczelnika

 
komisarz Piotr GŁĄB

 

tel. 47 829-13-46

 


 

p.o. Zastępca Naczelnika

 

komisarz Anna KARAŚ

 

tel.  47 829-13-50

 


 

Posterunki Policji

  


 

Posterunek Policji w Domaradzu

 


Kierownik


aspirant sztabowy Sabina KWIATKOWSKA


tel.  47 829-13-71

 


 

Posterunek Policji w Dydni

 

Kierownik 

 

 starszy aspirant Albert ADAM


tel.  47 829-13-72

 


 

Posterunek Policji w Haczowie

 


  Kierownik


starszy aspirant Grzegorz MATUSZ

 

tel.  47 829-13-73

 


 

Posterunek Policji w Nozdrzcu

 


Kierownik
 

aspirant sztabowy Paweł SKUBISZ


tel.  47 829-13-75

 


 

Posterunek Policji w Jasienicy Rosielnej

 


Kierownik
 

 aspirant Daniel ŚNIEŻEK


tel. 47 829-13-74


 

Zespół ds. Prezydialnych

 

starszy inspektor Marta Antkowska

tel.  47 829-13-05

 

 

sekretarka Agnieszka Pietryka

tel.  47 829-14-28

 

 

 


 

Zespół Kadr i Szkolenia
 

 

starszy inspektor Dominika Antkowska-Federkiewicz

tel.  47 829-13-60

 

 

 inspektor Joanna Dopart

tel.  47 829-13-62

 


 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 


starszy inspektor Renata Sawicka

tel. 47 829-13-85

 

 

technik Ewa Olejko

tel.  47 829-13-81

 


 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pełnomocnik  

Maria Wolińska-Fil

tel. 47 829-13-63

 

 

Kierownik Kancelarii Tajnej

Krystyna Fal

tel. 47 829-13-64

 


 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Łączności i Informatyki

 

informatyk Daniel Wojtuń

nr tel. 47 829-13-91

 

 


 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

technik Alicja Zimoń

nr tel. 47 829-14-04