MŁ. INSP. DR MARIUSZ SKIBA

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W BRZOZOWIE

 

Służbę w Policji pełni od 1996 r. Pracował w pionie prewencji, kryminalnym i wspomagającym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie,
 • Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
 • od  11 lutego 2023 r. p.o. Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

Ma stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii

 

nr tel. 47 829-13-01

 

 

e-mail:  mariusz.skiba@rz.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 1400-1600

 PODINSP. MAREK ŚLIWIŃSKI

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BRZOZOWIE

Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jego ścieżka zawodowa związana jest głównie z pionem prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
 • p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
  w Brzozowie,
 • od 04.01.2023 r. – p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 

 

nr tel. 47 829-13-02

 

e-mail: marek.sliwinski@rz.policja.gov.pl

  

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie  

 

tel. 47 829-13-05
  

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie


  aspirant Joanna BARANOWSKA

 

tel. 47 829-14-44
tel. kom. 510 997 302
 

e-mail: joanna.baranowska@rz.policja.gov.pl

 

 

 

 
 

Inspektor Ochrony Danych

 inspektor Joanna Dopart

tel. 47 829-13-62

e-mail: iod.brzozow@rz.policja.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

 Maria Wolińska- Fil

tel. 47 829-13-63
 

Stanowisko Zespołu Dyżurnych

tel. alarmowe 997 lub 112
tel. 47 829-13-10
fax. 47 829-13-19

  

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik

 

 komisarz Paweł STANISZ

tel. 47 829-13-20

  

Zastępca Naczelnika

 

 młodszy aspirant Paweł POTOCZNY

 tel.  47 829-13-30

  

Zespół d/s Przestępstw Gospodarczych

tel.  47 829-13-83

 
 

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik

 tel.  47 829-13-40

 
 

 

Zastępca Naczelnika

 podkomisarz Jacek TELINGA

 

tel. 47 829-13-46

 
 

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego

 

 aspirant sztabowy Monika DEREŃ

tel.  47 829-13-50

 

 

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
 

starszy aspirant  Daniel ŚNIEŻEK

tel.  47 829-13-37

  

Posterunki Policji
 

 

Posterunek Policji w Domaradzu

Kierownik

aspirant sztabowy Sabina KWIATKOWSKA


tel.  47 829-15-21

  

Posterunek Policji w Dydni

Kierownik 

  aspirant sztabowy Albert ADAM

tel.  47 829-15-31

 


 

 

Posterunek Policji w Haczowie

  Kierownik

aspirant sztabowy Grzegorz MATUSZ

tel.  47 829-15-41

 
 

Posterunek Policji w Jasienicy Rosielnej

Kierownik

 

  starszy aspirant Mariusz BALAWAJDER

tel. 47 829-15-51

 

 


 

 

Posterunek Policji w Nozdrzcu

Kierownik

aspirant sztabowy Sebastian GARBIŃSKI

tel.  47 829-15-61

 

 

 

Zespół Wspomagający

 

Koordynator Zespołu

starszy inspektor Edyta Fil

tel.  47 829-13-47

 

 

 

 

Zespół Kadr i Szkolenia

 

starszy inspektor Dominika Antkowska-Federkiewicz

tel.  47 829-13-60

 

 

 

 inspektor Joanna Dopart

tel.  47 829-13-62

 

  

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia


starszy inspektor Renata Sawicka

tel. 47 829-13-85

 

 

technik Ewa Olejko

tel.  47 829-13-84

 

 

Zespół Bezpieczeństwa Informacji

 

Pełnomocnik  

Maria Wolińska-Fil

tel. 47 829-13-63

 

 

Kierownik Kancelarii Tajnej

Krystyna Fal

tel. 47 829-13-64

  

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Łączności i Informatyki

 

informatyk Daniel Wojtuń

nr tel. 47 829-13-91

  

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

technik Alicja Zimoń

nr tel. 47 829-14-04

 

    

 

Powrót na górę strony