Wydarzenia

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 08.08.2022

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu brzozowskiego.

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych:  Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W przygotowanym informatorze znajduje się:

    • Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

    • Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

    • Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

    • Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

    • Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

    • Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

    • Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

    • Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

    • Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022'' poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu brzozowskiego.

Wykaz lokalnych ośrodków pomocy społecznej udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

  • Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Witosa 13, 36-200 Brzozów, 13/ 4341433, 13/ 4342045 pcpr@powiatbrzozow.pl Poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00, środa w godzinach od 15.00 do 17.00,
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny pn. Punkt Informacji Kryzysowej ul. Mickiewicza 33, 36-200 Brzozów, 13/ 4341054; środa w godz. od 15:00 do17:00
  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Haczowie, 36-213 Haczów 573, 13/ 4391002 w. 28 gops@haczow.pl Środa w godzinach od 15.30 do 17.30,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 36-220 Jasienica Rosielna 240, siedziba GOPS, 13/ 4306005 gops@gops.jasienicarosielna.pl Dni robocze w godzinach od 7.15 do 15.15, czwartek - dyżur do 16.15, piątek 7:15 do 14:15
  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 36-245 Nozdrzec Dom Strażaka w Nozdrzcu, 13/ 4398020, ugn@nozdrzec.pl Poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2022 r.

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów, Tel. 13/4342045 e-mail: pcpr@powiatbrzozow.pl

 

  • przemoc w rodzinie
Powrót na górę strony