Wydarzenia

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data publikacji 22.03.2023

Policjanci brzozowskiej drogówki, wraz ze Szkołą Podstawową w Nozdrzcu, organizują powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zawody odbędą się w 12 maja br. na miasteczku rowerowym Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu.

Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do uczestnictwa w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbędą się 12 maja 2023 r. Powiatowy Turniej BRD zostanie przeprowadzony na terenie Miasteczka Rowerowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Nozdrzcu. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godz. 9.00.

Informacje dla uczestników turnieju powiatowego!!!

Do 28 kwietnia 2023 r. drużyny biorące udział w turnieju należy zgłosić w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu pod nr tel. 13 4398009 w godz. od 8.00 do 11.00.

Uczestnicy podczas zawodów muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

  • kartę rowerową,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych na udział w turnieju),
  • własne kaski ochronne w których każdy uczestnik będzie startował
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,

Eliminacje Powiatowe będą jednoetapowe i będą składać się z następujących konkurencji:

  1. Test wiedzy: - 25 pytań
  2. Test skrzyżowania: - 10 pytań
  3. Jazda rowerem na miasteczku ruchu drogowego i na torze sprawnościowym
  4. Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej polegający na wykonaniu w określonym czasie przez drużynę zadania praktycznego.

https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

Powrót na górę strony