Wydarzenia

Debata społeczna o przemocy w rodzinie

29 marca, w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie odbyła się debata społeczna pn. "Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie", której organizatorem była brzozowska Policja.

Brzozowscy policjanci, w ubiegłą środę, spotkali się z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. Celem debaty pn. "Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie", było zwrócenie uwagi na problematykę przemocy w rodzinie i uświadomienie ich ofiarom, że w naszym powiecie funkcjonuje szereg instytucji, które niosą im wparcie i pomoc, a umocowania prawne stoją po ich stronie.

Ważnym aspektem debaty było skłonienie świadków przemocy domowej do reagowania i nie bycie wobec niej obojętnym. Po jej otwarciu i zapoznaniu z celami, gości i uczestników przywitali brzozowscy policjanci na czele z Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Brzozowie – podkom. Jackiem Telingą.

W debacie udział wzięły: Monika Skocka-Wojtas – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzozowie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Agata Gratkowska - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie. Przedstawiły one, jak wygląda reagowanie na przemoc przez zespół interdyscyplinarny. Przybliżyły również uczestnikom debaty, jak wygląda droga w odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą oraz jaki zakres pomocy mogą znaleźć takie osoby w ośrodku.

Asp.szt. Janusz Korfanty zaprezentował i omówił procedury związane z Niebieską Kartą oraz obowiązujące przepisy, w szczególności nakazy i zakazy, które może zastosować Policja na etapie przeprowadzanej interwencji.

Uczestnicy debaty mięli możliwość uzyskania wszelkich informacji dotyczących przemocy domowej od będących na miejscu dzielnicowych: asp. Andrzeja Tomkiewicza i mł. asp. Przemysława Goneta.

 • Na zdjęciu widoczni funkcjonariusze policji w umundurowaniu służbowym prowadzący debatę społeczną z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Przemoc domowa"
  KPP Brzozów
 • Na zdjęciu widoczni funkcjonariusze policji w umundurowaniu służbowym prowadzący debatę społeczną z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Przemoc domowa"
  KPP Brzozów
 • Na zdjęciu widoczni funkcjonariusze policji w umundurowaniu służbowym prowadzący debatę społeczną z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Przemoc domowa"
  KPP Brzozów
 • Na zdjęciu widoczni funkcjonariusze policji w umundurowaniu służbowym prowadzący debatę społeczną z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Przemoc domowa"
  KPP Brzozów
Powrót na górę strony