Wydarzenia

Zapraszamy na debatę ewaluacyjną „Bezpieczeństwo Seniorów”.

Data publikacji 16.05.2023

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie zaprasza na debatę społeczną pn. „Bezpieczeństwo seniorów”, która odbędzie się 31 maja 2023 roku o godz. 16, w sali wykładowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego przy ul. Profesora Pańki 2 w Brzozowie.

Debata to kontynuacja dyskusji społecznej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, a przede wszystkim różnego rodzajów oszustw, w tym bankowych. Spotkanie ze społecznością lokalną to także okazja do omówienia zagrożeń w ruchu drogowym oraz tematów związanych z bieżącymi zagadnieniami m.in. rolą dzielnicowych w zapewnieniu bezpieczeństwa na podległych rejonach.

Powyższe spotkanie ma na celu zbudowanie atmosfery zaufania i zrozumienia z mieszkańcami Brzozowa i powiatu brzozowskiego. Wspólna dyskusja niewątpliwie wpłynie na podniesienie świadomości adresatów debaty na temat występujących zagrożeń oraz sposobów reagownia na niebezpieczeństwa. 

Powrót na górę strony