Wydarzenia

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Data publikacji 16.07.2018

Zgodnie z zadaniami zawartymi w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na terenie powiatu brzozowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Brzozów, ul. 3 Maja 43
tel. 013/4342045

Punkt Interwencji Kryzysowej
Brzozów, ul. Witosa 13
tel. 013/4341433

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
Haczów 573
tel. 013/4391002 w. 28

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
Stowarzyszenia MONAR w Nozdrzu
Nozdrzec, Dom Strażaka
tel. 666 602 965

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Nozdrzec, Dom Strażaka
tel. 13/4398020

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 16
tel. 13/4341410

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
tel. 13/4341050

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Brzozów, ul. Armii Krajowej 2
tel. 13/4341054

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Domaradz 345
tel. 13/4347041

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dydnia 224
tel. 13/4303028

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Haczów 573
tel. 13/4391002

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jasienia Rosielna 240
tel. 13/4306005

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nozdrzec 224
tel. 13/4398040

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 16
tel. 13/4309552

Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny
Przeworsk, ul. Lwowska 16
Tel. 531 995 236, 16/6482265

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victroia”
Rzeszów, ul. Jagiellońska 4
Tel. 668 987 828

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
Stalowa Wola, ul. Polna 18
Tel. 15/6425293, 16/6425299

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rdzinie”SOS”
Lesko, ul. Jana Pawła II 18B
Tel. 13/4927253, 15/663 327 000, 13/4927259

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Korytniki 14

Tel. 16/6718594Centrum Wsparcia i Rehabilitacji,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12
tel. 15/8362869, 15/8362759

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Nowa Szarzyna, ul. Łukasiewicza 3
tel. 17/2413813, 17/7863056

 

 

 

Powrót na górę strony