Mapy zagrożeń

Konsultacje społeczne w powiecie dębickim

Data publikacji 21.03.2016

Konsultacje społeczne - wyniki oraz spostrzeżenia lokalnej społeczności
 

Funkcjonariusze dębickiej policji spotykali się z mieszkańcami powiatu oraz przedstawicielami instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Spostrzeżenia i uwagi zebrane podczas spotkań posłużą stworzeniu mapy zagrożeń, która będzie wyraźnym obrazem obszarów wymagających zwiększonych działań.


W lutym tego roku na terenie powiatu dębickiego policjanci zorganizowali 17 konsultacji społecznych, w których udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz mieszkańcy gmin powiatu dębickiego.


Z ramienia Policji każdorazowo w spotkaniu brał udział  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy podinsp. Janusz Natkaniec, a także Komendanci Komisariatów Policji, Naczelnik Wydziału Prewencji oraz Kierownicy Posterunków wraz z oficerem prasowym dębickiej policji.


Zgromadzona podczas konsultacji wiedza o rejonach zagrożonych wspomoże policjantów przy planowaniu i organizacji służby. Zaproszeni goście podczas konsultacji chętnie dzielili się posiadaną wiedzą o miejscach, gdzie występują zagrożenia o różnym charakterze społecznym.


Poniżej, w załącznikach publikujemy wnioski i propozycje działań, które zgłaszali mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych.

1. Konsultacje społeczne w gminie Czarna

2. Konsultacje społeczne w gminie Żyraków

3. Konsultacje społeczne w gminie Brzostek

4. Konsultacje społeczne w gminie Pilzno

5. Konsultacje społeczne w gminie Jodłowa

6. Konsultacje społeczne w gminie Dębica

7. Konsultacje społeczne na poziomie miasta Dębica

8. Konsultacje społeczne na poziomie powiatowym

 

Każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy): mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl

 

W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji.


 

Powrót na górę strony