Akcja "Znicz 2019" - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Akcja "Znicz 2019"

Data publikacji 28.10.2019

W czwartek rozpoczyna się policyjna akcja "Znicz 2019". Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających cmentarze, jak również płynnością ruchu drogowego w tych rejonach. Prowadzone działania potrwają do niedzieli 3 listopada.

W dniu Wszystkich Świętych na terenie powiatu dębickiego oraz w Dębicy w rejonach cmentarzy obowiązywać będą ograniczenia w ruchu drogowym. W związku z tym informujemy o miejscach i sposobie poruszania się w danym rejonie powiatu.

Dębica ul.Cmentarna - Cmentarz Parafialny: wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Świetosława do skrzyżowania z ul. Karłowicza. Dopuszczone parkowanie skośne na jezdni po lewej stronie. W rejonie wejścia na cmentarz znajdują się dwa parkingi samochodowe.

Dębica ul.Cmentarna skrzyżowanie z ulicą Karłowicza do skrzyżowania z ulicą Tuwima obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy.

Dębica ul.Cmentarna - Cmentarz Komunalny: wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul.Tuwima do skrzyżowania z ul.Drogowców. Dopuszczone parkowanie skośne na jezdni po prawej stronie. 

Dębica ul.Wielopolska - Cmentarz Komunalny: droga powiatowa nr P1296R - obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po obu stronach ul. Wielopolskiej. Parking w bezpośrednim rejonie cmentarza z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. W przypadku dużej ilości pojazdów możliwe będzie parkowanie samochodów na terenie parkingu Szkoły Podstawowej nr 8. 

W rejonie wyżej wymienionych nekropolii funkcjonariusze kierować będą ruchem i wskazywać bezpieczne miejsca parkingowe. Prosimy o stosowanie się do poleceń policjantów, którzy na miejscu kierować będą ruchem! Apelujemy do wszystkich pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię!