Dębicka policyjna grupa ,,SPEED" - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Dębicka policyjna grupa ,,SPEED"

Data publikacji 30.10.2019

Użytkownicy dróg. którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów ruchu drogowego, muszą się liczyć z konsekwencjami. Od tegorocznych wakacji na terenie powiatu dębickiego działa grupa „Speed”. Wyniki pracy policjantów wciąż pokazują, że nie brakuje kierowców zagrażających bezpieczeństwu.

Policjanci wchodzący w skład policyjnej grupy "SPEED" na terenie naszego powiatu działają od lipca. Nazwa „SPEED” wskazuje, jakie zadania postawiono przed policjantami. Nadmierna prędkość jest jednym z głównych czynników wypadków drogowych. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie jej do panujących warunków drogowych, niesie za sobą zagrożenie nieopanowania pojazdu, a w konsekwencji spowodowania wypadku. W istotny sposób wpływa ona także na rozmiar obrażeń uczestniczących w zdarzeniu osób.

Podczas ubiegłego tygodnia dębiccy policjanci z grupy ,,Speed":

  • skontrolowali 59 pojazdów,
  • ujawnili 68 wykroczeń drogowch, z czego 44 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
  • nałożyli 43 mandaty karne, z czego 31 za przekroczenie prędkości,
  • skierowali 1 wniosek o ukaranie za wykroczenia drogowe,
  • zatrzymali 2 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • zatrzymali 2 dowody rejestracyjne.