Struktura Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - Struktura - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

Data publikacji 05.03.2009

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W JAROSŁAWIU

 nadkomisarz JAN WOJTOWICZ

 tel.  47 824 13 01

W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje strony w każdy wtorek
w godz. 12.00- 16.00

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
jaroslaw@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

  


I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W JAROSŁAWIU

 podinspektor ARTUR WASIUTA

tel.  47 824 13 02

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W JAROSŁAWIU

nadkomisarz RYSZARD TYKA

tel.  47 824 13 03
 


 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

tel.  47 824 13 05
faks  47 824 13 09

e-mail: jaroslaw@rz.policja.gov.pl 

 


 

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

 asp. szt. Anna Długosz

tel.  47 824 13 04
tel. kom. 510 997 353

faks  47 824 13 19
e-mail: anna.dlugosz@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Kryminalny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 podkom. Jarosław Westfal

tel. 47 824 13 20
tel. Sekretariat  47 824 13 25
faks  47 824 13 29

e-mail:  jaroslaw.westfal@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 asp. szt. Dorota Kochanowicz

tel. 47 824 13 35
faks 47 824 14 49

e-mail: dorota.kochanowicz@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

podinsp. Janusz Szkoła

tel. 47 824 13 40
tel. Sekretariat : 47 824 14 25
faks 47 824 14 77

e-mail: janusz.szkola@rz.policja.gov.pl
 


 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 podkom. Witold Rejent

 tel. 47 824 14 30
tel. Sekretariat 47 824 13 41

e-mail: witold.rejent@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 
 p. o. asp. szt. Jarosław Bąk

tel. 47 824 13 50
tel. Sekretariat 47 824 13 54

e-mail: jaroslaw.bak@rz.policja.gov.pl 

 


 

Rewir Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

  asp. szt. Marek Kłos

 tel. 47 824 13 42

e-mail: marek.klos@rz.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych KPP w Jarosławiu obsługuje miasto Jarosław i gminy: Jarosław, Chłopice, Pawłosiów.


 

Wydział  Administracyjno - Gospodarczy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 kom. Marta Gałuszka

tel.  47 824 13 60
faks 47 824 13 68

e-mail:  marta.galuszka@rz.policja.gov.pl
 


  

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

mgr Artur Ciszewski

tel. Pełnomocnik 47 824 13 63
tel. Kancelaria Tajna 47 824 13 64

e-mail:  artur.ciszewski@rz.policja.gov.pl
 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg i Wniosków

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

podinsp. Magdalena Kmieciak-Pobuta

tel. 47 824 14 31
 
 e-mail: magdalena.kmieciak-pobuta@rz.policja.gov.pl
 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 

 Robert Sowiński

tel. 47 824 13 87
 
 e-mail:  robert.sowinski@rz.policja.gov.pl

 


 

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 

 mgr inż. Piotr Wojdyła

tel. 47 824 14 37
 
 e-mail: piotr.wojdyla@rz.policja.gov.pl

 Posterunek Policji w Wiązownicy

ul. Warszawska 17A

37-522 Wiązownica

Kierownik Posterunku Policji w Wiązownicy

  asp. szt. Tomasz Pigan

tel.  47 824 13 73

e-mail: tomasz.pigan@rz.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Wiązownicy obsługuje gminę Wiązownica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 47 824 13 10,

lub  112.

Kierownik Posterunku Policji w Wiązownicy przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00


 

Komisariat Policji w Pruchniku

ul. Szkolna 10

37-560 Pruchnik

Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku

 asp. szt. Wojciech Mikłasz

e-mail: wojciech.miklasz@rz.policja.gov.pl

tel. 47 824 13 72

Komisariat Policji w Pruchniku obsługuje miasto i gminę Pruchnik, gminę Rokietnica i gminę Roźwienica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 47 824 13 10,

lub nr  112.

Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 10:00-14:00


 

Komisariat Policji w Radymnie

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

Komendant Komisariatu Policji w Radymnie

 asp. szt. Wiesław Łyżeń

tel.  47 824 15 25

e-mail: wieslaw.lyzen@rz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Radymnie obsługuje miasto i gminę Radymno, gminę Laszki.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 47 824 13 10,

lub nr 112.

        Komendant Komisariatu Policji w Radymnie przyjmuje strony w każdy czwartek w godz. 12:00-16:00

Powrót na górę strony