Dane teleadresowe - Kontakt - Policja Podkarpacka

Dane teleadresowe

Data publikacji 15.10.2008

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle 38-200 Jasło ul. Kościuszki 26 jaslo@rz.policja.gov.pl
Numer alarmowy 112 (obsługa zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przejęta przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112) całodobowo
Centrala 13-4438399 całodobowo
Dyżurny

13-4438310

510 997 379

całodobowo

całodobowo

Fax 13-4438319 całodobowo
Sekretariat Komendanta 13-4438305 -------
Fax 13-4438393 -------
Telefon Zaufania 13-4438370 całodobowo

Rewir Dzielnicowych

w Jaśle

38-200 Jasło ul. Kochanowskiego 2

13-4438446

Posterunek Policji

w Kołaczycach

38-213 Kołaczyce ul. Szewska 11 13-4438371

Posterunek Policji

w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn Skołyszyn 18 13-4438372

Posterunek Policji

w Tarnowcu

38-204 Tarnowiec Tarnowiec 74 13-4438373

Komisariat Policji

w Nowym Żmigrodzie                                        

38-230 Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 1 13-4438376