Dane teleadresowe - Kontakt - Policja Podkarpacka

Dane teleadresowe

Data publikacji 15.10.2008

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle 38-200 Jasło ul. Kościuszki 26 jaslo@rz.policja.gov.pl
Numer alarmowy 112 (obsługa zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przejęta przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112) całodobowo
Centrala 47 829 53 99 całodobowo
Dyżurny

47 829 53 10

510 997 379

całodobowo

całodobowo

Fax 47 829 53 19 całodobowo
Sekretariat Komendanta 47 829 53 05 -------
Fax 47 829 53 93 -------
Telefon Zaufania 47 829 53 70 całodobowo

Rewir Dzielnicowych

w Jaśle

38-200 Jasło ul. Kochanowskiego 2

47 829 54 46

Posterunek Policji

w Kołaczycach

38-213 Kołaczyce ul. Szewska 11 47 829 53 71

Posterunek Policji

w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn Skołyszyn 18 47 829 53 72

Posterunek Policji

w Tarnowcu

38-204 Tarnowiec Tarnowiec 74 47 829 53 73

Komisariat Policji

w Nowym Żmigrodzie                                        

38-230 Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 1 47 829 53 76