Data publikacji 15.03.2013

PodiNSPEKTOR Krzysztof Łopuszański

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAŚLE 

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rymanowie
 • Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie
 • Komendant Powiatowy Policji w Sanoku
 • od 18.01.2023 roku - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"

 

MŁODSZY INSPEKTOR MIROSŁAW KAWA

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W JAŚLE 

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Akademii Pedagogocznej w Krakowie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle
 • od 9.12.2020 roku - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant"

 

KOMISARZ BARTŁOMIEJ ŚWIERCZEK

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W JAŚLE 

Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku w Oddziałach Prewencji Policji w Rzeszowie. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademi Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle
 • od 9.12.2020 roku - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle

 

 


Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek
w godzinach 14:00 - 16:00

 

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO - INFORMACYJNYCH

OFICER PRASOWY KOMENDANTA


 młodszy aspirant Daniel Lelko

tel. 47 829 53 06, 510 997 378 


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału

podinspektor Krzysztof Machowski
tel. 47 829 53 30

Zastępca Naczelnika

komisarz Mariusz Winiarski
tel. 47 829 54 35


Zastępca Naczelnika

podkomisarz Łukasz Owiński
tel. 47 829 53 20

 

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik Wydziału


podinspektor Krzysztof Skowron
tel. 47 829 53 35

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału


starszy aspirant Ryszard Przewoźnik
tel. 47 829 53 50

 


WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału


podkomisarz Adam Pasztyła
tel. 47 829 53 40

Zastępca Naczelnika


starszy aspirant Łukasz Brej
tel. 47 829 53 49

 


REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik dzielnicowych


aspirant sztabowy Kazimierz Pawlik
tel. 47 829 53 42, 47 829 54 48

 


REFERAT PATROLOWO - INTERWENCYJNY

Kierownik Referatu

 

komisarz Marcin Kwiatkowski
tel. 47 829 53 41

 

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POZWOLEŃ NA BROŃ

młodszy aspirant Bartosz Czech
tel. 47 829 54 43

 


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. SKARG I WNIOSKÓW ORAZ DYSCYPLINARNYCH

komisarz Renata Zięba
tel. 47 829 53 32

 


ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

komisarz Anna Śnieżek
tel. 47 829 53 60ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych


Klaudia Maziarska
tel. 47 829 53 63

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

aspirant Michał Czopor
tel. 47 829 54 29

 


REFERAT WSPOMAGAJĄCY
 

Kierownik Referatu

  Justyna Jaworska  
tel. 47 829 53 80ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Specjalista 

Marek Pilut
tel. 47 829 53 91JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ

Starszy inspektor

Tomasz Machowski
tel. 47 829 53 82

 

 


KOMISARIAT POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE
ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród

 

obsługuje gminy:
- Nowy Żmigród
- Osiek Jasielski
- Krempna

interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30

KOMENDANT KOMISARIATU

aspirant sztabowy Grzegorz Stygar
tel. 47 829 55 71

POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZYCACH
ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce

obsługuje gminy Kołaczyce i Brzyska

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

aspirant sztabowy Mieczysław Wójcik
tel. 47 829 55 21


 POSTERUNEK POLICJI W SKOŁYSZYNIE
38-242 Skołyszyn 18

obsługuje gminę Skołyszyn

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

starszy aspirant Andrzej Pilch
tel. 47 829 55 31

 
POSTERUNEK POLICJI W TARNOWCU
38-204 Tarnowiec 74

obsługuje gminę Tarnowiec

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

aspirant sztabowy Jerzy Szot
tel. 47 829 55 41


 


INTERESANCI Z TERENU GMINY JASŁO I GMINY DĘBOWIEC
PRZYJMOWANI SĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAŚLE

ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło 

Powrót na górę strony