Struktura - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Data publikacji 15.03.2013

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAŚLE 

 

młodszy inspektor Robert Wróbel
tel.  47 829 53 05


Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14:00 - 16:00

 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO 

p.o. młodszy inspektor Mirosław Kawa
tel. 47 829 53 05 

 

  ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO 

p.o podkomisarz Bartłomiej Świerczek
tel. 47 829 53 05

 

Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Oficer Prasowy Komendanta

podkomisarz Piotr Wojtunik
tel. 47 829 53 06

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału
p.o. nadkomisarz Krzysztof Machowski
tel. 47 829 53 30


Zastępca Naczelnika
p.o. podkomisarz Mariusz Winiarski
tel. 47 829 53 30


Zastępca Naczelnika
podinspektor Bogusław Filip
tel. 47 829 53 20


WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału
podinspektor Alojzy Pasiowiec
tel. 47 829 53 40

Zastępca Naczelnika
nadkomisarz Bartosz Pusz
tel. 47 829 53 49WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału
p.o. aspirant Ryszard Przewoźnik
tel. 47 829 53 50WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik Wydziału
nadkomisarz Krzysztof Skowron
tel. 47 829 53 35


REFERAT PATROLOWO INTERWENCYJNY

Kierownik Referatu
podkomisarz Marcin Kwiatkowski
tel. 47 829 53 41JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. SKARG I WNIOSKÓW ORAZ DYSCYPLINARNYCH

podkomisarz Renata Zięba
tel. 47 829 53 32


REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru
aspirant sztabowy Kazimierz Pawlik
tel. 47 829 53 42; 47 829 54 48ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

Specjalista ds. nieletnich
podkomisarz Joanna Garbacik
tel. 47 829 53 43W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POZWOLEŃ NA BROŃ

aspirant sztabowy Krzysztof Wojdyła
tel. 47 829 54 43ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

komisarz Anna Śnieżek
tel. 47 829 53 60REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Kierownik Referatu
Alicja Mijal
tel. 47 829 53 80ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Specjalista 
Marek Pilut
tel. 47 829 53 91JEDNOOSOBOWE STANOWISKO BHP I PPOŻ

Starszy specjalista ds. BHP i PPOŻ
Tomasz Machowski
tel. 47 829 53 82JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
młodszy aspirant Michał Czopor
tel. 47 829 54 29KOMISARIAT POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE
ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród

obsługuje gminy:
- Nowy Żmigród
- Osiek Jasielski
- Krempna

interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30

KOMENDANT KOMISARIATU

aspirant sztabowy Grzegorz Stygar
tel. 47 829 53 76ZESPÓŁ DS. PREWENCJI W KREMPNEJ
KOMISARIATU POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE
38-232 Krempna 112

tel. 47 829 53 75

Interesanci przyjmowani są w każdy czwartek w godz. 10:00 - 11:00POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZYCACH
ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce

obsługuje gminy Kołaczyce i Brzyska

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

aspirant Mieczysław Wójcik
tel. 47 829 53 71POSTERUNEK POLICJI W SKOŁYSZYNIE
38-242 Skołyszyn 18

obsługuje gminę Skołyszyn

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

aspirant Andrzej Pilch
tel. 47 829 55 31POSTERUNEK POLICJI W TARNOWCU
38-204 Tarnowiec 74

obsługuje gminę Tarnowiec

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

starszy aspirant Jerzy Szot
tel. 47 829 55 41


INTERESANCI Z TERENU GMINY JASŁO I GMINY DĘBOWIEC
PRZYJMOWANI SĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAŚLE

ul. Kościuszki 26, 38-200 Jasło 

Powrót na górę strony