Mapy zagrożeń

Mapy zagrożeń - wnioski i propozycje mieszkańców

Data publikacji 21.03.2016
Uwagi i problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolbuszowskiego i poszczególnych gmin były tematem konsultacji społecznych, które organizowali policjanci z kolbuszowskiej jednostki w lutym. Wnioski i spostrzeżenia uczestników spotkań wykorzystano w budowanej „Mapie zagrożeń bezpieczeństwa dla powiatu kolbuszowskiego”.
 
"Mapa zagrożeń” - to projekt ogólnopolski, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.W powiecie kolbuszowskim konsultacje społeczne organizowano na poziomie powiatowym, oraz na poziomach gminnych. W sumie w dziewięciu  spotkaniach wzięło udział blisko 370 osób.
W trakcie konsultacji policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej przedstawiali dane dotyczące stanu bezpieczeństwa na konkretnym obszarze,natomiast uczestnicy spotkań przekazywali swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie  zagrożeń występujących na terenie gminy czy powiatu. 

Poniżej  wnioski i propozycje działań zgłaszane przez  mieszkańców naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych-kliknij poniżej. 
 
  1. Konsultacje społeczne w powiecie kolbuszowskim - wnioski
  2. Konsultacje w gminie Kolbuszowa
  3. Konsultacje w gminie Cmolas
  4. Konsultacje w gminie Dzikowiec
  5. Konsultacje w gminie Niwiska
  6. Konsultacje w gminie Majdan Królewski
  7. Konsultacje w gminie Raniżów
 
 
Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa na terenie powiatu kol buszowskiego przesyłając informacje na skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej:  kolbuszowa@rz.policja.gov.pl  z dopiskiem "Mapa zagrożeń". W sprawie "Map zagrożeń" można również kontaktować się ze swoim dzielnicowym.

 

Informacje, wnioski i uwagi dotyczace tworzonej mapy zagrożeń można również przesyłać na  specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej: mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl  (w informacji należy wskazać którego powiatu lub gminy  informacje dotyczą).

Powrót na górę strony