Wydarzenia

Gablota z historycznymi pamiątkami na korytarzu kolbuszowskiej jednostki

Data publikacji 27.05.2022

Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej nadkomisarz Adam Mielnicki spotkał się wczoraj z Franciszkiem Batorym. Okazją do spotkania było wyeksponowanie w budynku komendy gabloty z podarowanymi przez Pana Franciszka pamiątkami - po jego wuju, funkcjonariuszu Policji Państwowej. Galeria z historycznymi eksponatami pozwoli wszystkim odwiedzającym kolbuszowską jednostkę na przeniesienie się w czasy funkcjonariusza Policji Państwowej, starszego posterunkowego Stanisława Karkuta.

Kilka miesięcy temu kolbuszowska jednostka otrzymała bezcenne pamiątki o tematyce policyjnej. Należące do starszego posterunkowego Stanisława Karkuta książki i dokumenty trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej za sprawą Franciszka Batorego, dla którego posterunkowy Karkut był wujem. Życzeniem Pana Franciszka było, aby eksponaty trafiły właśnie do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, na terenie której pełnił on służbę.

Zamówiona w tym celu specjalna gablota, pozwoliła na wyeksponowanie pamiątek na górnym korytarzu budynku. Wszyscy odwiedzający jednostkę mogą zapoznać się ze znajdującymi się w gablocie pamiątkami i przenieść się w czasy Policji Państwowej. Galeria zawiera nie tylko książki i publikacje o tematyce policyjnej, ale również zdjęcia i dokumenty należące do starszego posterunkowego Stanisława Karkuta. Na wielu z nich są osobiste zapiski właściciela. W gablocie umieszczono również metalową menażkę należącą do policjanta.

Wczoraj, na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej nadkomisarza Adama Mielnickiego małą galerię zwiedził pierwszy honorowy gość - Franciszek Batory. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat postaci starszego posterunkowego Stanisława Karkuta.

  • zdjęcia ze spotkania Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej nadkom.Adama Mielnickiego z Franciszkiem Batorym obok gabloty z pamiątkami, zdjęcia gabloty
  • zdjęcia ze spotkania Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej nadkom.Adama Mielnickiego z Franciszkiem Batorym obok gabloty z pamiątkami, zdjęcia gabloty
  • zdjęcia ze spotkania Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej nadkom.Adama Mielnickiego z Franciszkiem Batorym obok gabloty z pamiątkami, zdjęcia gabloty
  • zdjęcia ze spotkania Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej nadkom.Adama Mielnickiego z Franciszkiem Batorym obok gabloty z pamiątkami, zdjęcia gabloty
  • gablota z pamiątkami
Powrót na górę strony