Wydarzenia

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 08.08.2022

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Przypominamy, że osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, jak również sprawcy przemocy, mogą uzyskać pomoc w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. Pomoc prowadzona jest m.in. w formie konsultacji indywidualnych dla osób doznających przemocy, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pracy środowiskowej i monitoringu rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz konsultacji terapeutycznych.
 
Jednocześnie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kolbuszowej jest na terenie powiatu kolbuszowskiego jedynym podmiotem realizującym oddziaływania w formie programu korekcyjno - edukacyjnego. Ponadto w PCPR realizowane są także całoroczne konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w tej placówce:
 
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
36-100 Kolbuszowa
ul. 11-go Listopada 10
tel. 17 744 57 59
 

Aktualny wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Powrót na górę strony